Test vety a súvetia

#1. Ktorá z týchto viet je želacia?

#2. Ktorá z týchto viet je jednočlenná?

#3. Ktorá z týchto viet je jednočlenná slovesná?

#4. Veta: "V starom mlyne vraj straší duch mŕtveho mlynára." Je...

#5. Ktoré z týchto viet sú dvojčlenné neúplné?

#6. Ktoré z týchto súvetí nie je priraďovacie?

#7. Ktoré z týchto súvetí je priraďovacie?

#8. Ktoré z týchto súvetí je podraďovacie s vedľajšou vetou prívlastkovou?

#9. Ktoré z týchto súvetí sú podraďovacie s vedľajšou vetou predmetovou?

#10. Ktoré z týchto súvetí je priraďovacie vylučovacie?

#11. Ktoré z týchto súvetí je podraďovacie s vedľajšou vetou príslovkovou príčiny?

#12. Označ zložené súvetia!

Hotovo
4.6/5 - (357 votes)