Publicistický

Publicistický jazykový štýl (novinársky, žurnalistický)

Používa sa v oblastiach publicistiky. Dominuje v ňom spravodajská funkcia, uplatňuje sa v masových informačných prostriedkoch (noviny, časopisy, internet).
Tlač využíva osobitné kompozičné prostriedky (titulok, typografická úprava, plastickosť písma)
V rozhlase a televízii je štýl úspornejší, heslovitý. Má nielen informovať, ale aj presviedčať, poučovať a zaujať.

Znaky publicistického štýlu:
–  písomnosť – najdôležitejšia časť je titulok = musí upútať

–  verejnosť – autor sa prispôsobuje všeobecnej vzdelanostnej úrovni čitateľa
–  informatívnosť – cieľom je informovať verejnosť
–  variabilnosť – tematická bohatosť, kompozičná pestrosť
–  aktualizovanosť – podáva aktuálne informácie

–  faktografickosť – výskyt faktografických prvkov (čísla, vlastné mená, značky, presné údaje)

Žánre publicistického štýlu:
– spravodajské – správa (oznámenie), referát, interview, inzerát, reklama
– analytické (vysvetľujúce, úvahové a hodnotiace) – úvodník, komentár, recenzia, kritika, diskusia
– beletristické (rozprávajúce a opisné, využívajú prostriedky umeleckej literatúry) – fejtón, besednica