Diktáty pre 1. ročník

Diktáty pre 1. ročník

a, m, e

mama, mame, máme, Ema, Eme, má, mám

a, m, e, l

malá, Ela, Ema, láme, malé, lala, lama, mama, máme, mala, Ema a Ela, mal

a, m, e, l, i

mi, milá, mami, milé, malé, malá, láme, milé, mame

malá Ema, milá mama, Ela láme, Ema i Ela, Mila a mama

a, m, e, l, i, v

Eva a Ela, Ema i Iva, vila, milá Eva, malá Iva, milá víla

Mama máva Eve. Máva Eva mame? Máva. Ema máva Ive i Ele.

a, m, e, l, i, v, u

mamu, Emu, Evu, milú, malú, Ivu, malé, máme, milá, malá, máme Elu, mu

Mama má Evu. Eva má milú mamu. Má mama malú Emu? Má. Mama má Emu a Evu. Iva máva Ele i Eme. Má Mila milú mamu? Má. Ela má malú vílu.

a, m, e, l, i, v, u, s

si, sa, sú, Sima, misa, sivá, sivé, sivú, sám, samé, sami, sama, misu, v mise, sila, silu, Sisa

malá Sima, milú Sisu, sivá misa, veselá Ema, asi máva, misa visí

Malá Sima máva Eve. Eva má veselú mamu. Mama a Eva sú asi veselé. Sima a Iva sú milé. Mila má silu. Má i Ema silu? Asi má. Sima sama máva mame. Mami, máme misu? Máme. Máme i malú sivú misu.

a, m, e, l, i, v, u, s, o

Ivo, Samo, veselo, som, milo, veslo, sám, sama, samo, vo, lov, mole, sova, málo, osa, osu

Milo veselo máva Sime. I Ivo máva Eve a Ive. Samo má malú misu. Ema má asi malé veslo. Sisa má malú sivú sovu. Mama veselo volá: „Ivo, sem sa, sem!“ Ivo máva mame. Ivo má milú mamu. Vilo sám volá Sama: „Samo, sem sa! Som sám!“ Má Vilo silu? Asi má. Vilo veselo máva Eme i Eve. Milo loví sovu. Elo má v mise osu.

a, m, e, l, i, v, u, s, o, j

je, ja, ju, majú, máj, Majo, Maja, Emil, ujo, júl, Julo, Jula, jasá, jas, loj, svoj, svoja, svoje

Eva a Vilo majú uja Jula. Ujo Julo volá Vila a Evu: „Sem sa!“ Eva jasá. Eva je milá. Ujo Julo jej máva. Vilo máva Jule a Ive. Jula a Iva sú veselé. Julo, Majo, malá Sisa a ja jeme. Máme v mise salámu. Saláma je malá. Aj Majo je svoju salámu. Aj ujo Julo je salámu. I malá Sisa je. Má svoju malú sivú misu. Maja je veselá a milá. Mama jasá. Je mi veselo.

a, m, e, l, i, v, u, s, o, j, z

zima, v zime, zasa, zamáva, závej, závoj, vezmem, vozím, Zolo, Zuza, Zoja, zíva, vozí, vozíme, vezme, vezmeme, zívame, v záveji, zo záveja

Zuza jasá: „Zasa máme zimu!“ V zime je veselo. Ujo Milo volá: „Zuza, sem sa! Sú záveje!“ Zuza sa vozí a smeje. Záveje sú malé. Zuza je veselá. Mama vozí malú Emu. Malá Ema zíva. Je jej zima? Asi je. Zolo milo zamáva malej Eme. Malá Ema sa veselo usmeje. Zolo a Zuza sú v záveji. Volajú zo záveja. Je im zima? Asi je. Je im zima, ale je im aj veselo.

Julo aj Zolo zívajú. Zuza má malé veslo. Jula má milú mamu. Mama vozí malú Julu. Eva má sivú vázu. Zolo sa usmeje a veselo máva na Ivu. Ive je zima. Zolo má malú sivú sovu. Julo je v záveji. Máva zo záveja a veselo sa smeje. Je mu zima? Asi je. Zuza volá: „Zasa je zima! Zasa je veselo.“

a, m, e, l, i, v, u, s, o, j, z, n

Jano, Jana, no, na, nosí, nosíme, nám, u nás, novinu, Zuzana, Alena, Simona, Milan, Zina, Anna, Elena, Ivan, on, ona, ono, oni, nos, nová, lano, melón, nula

Simona jasá: „Máme novinu! Je u nás ujo Jano.“ Alena sa veselo usmeje. Volá na Evu: Eva, sem sa! Mám zaja.“ Alena má zaja. Ujo Jano mu nosí seno. Seno vozí na voze. Navozíme zajovi sena. Zajo je seno. Sena máme málo. Ujo Jano sa zasmeje a volá: „Navozíme zajovi nové seno.“ Zajo sa naje sám. Alena je veselá a smeje sa. Usmeje sa na zaja.

Mama nosí malú Emu. Malá Ema je veselá. Veselo máva Alene a smeje sa. Malá Ema sa nosí a veselo jasá. Ema je malá. Má malý nos. Ona sa nosí, vozí sa a lozí. Zolo, Zuza a ja jeme melón. Aj malá Ema je melón. Melón nám nosí ujo Julo. Ujo Jano nám zasa nosí salámu. Malá Ema neje salámu. Ja a Zolo jeme salámu. Máme silu. Navozíme sena. Seno je na voze.