VEĽKÉ PÍSMENÁ – pravopisné cvičenie

Doplň veľké alebo malé písmeno:

Nedávno bola _eľká _oc. Väčšinou zvykneme _eľkonočné sviatky byť doma no _eľkonočnú _edeľu chodievame do prírody. Dnes je _eň _eme. To nám pripomína, že by sme si mali našu _lanétu chrániť.

Na _lovensku máme deväť _árodných _arkov. Najznámejší je _atranský _árodný _ark. Ide o pohorie _ysoké _atry, naše _lovenské veľhory. Populárne _árodné _arky sú tiež _árodný _ark _ízke _atry, _árodný _ark _eľká _atra a tiež _árodný _ark _lovenský _aj. No _lovenská _epublika má aj mnoho chránených území. Napríklad na _ápadnom _lovensku máme _alé _arpaty. Náš najvyšší _rch je _erlachovský _tít.

Letnú dovolenku sme zvykli tráviť pri _adranskom _ori. Či to boli _alianske pláže či _orvátske, to nám bolo jedno. Tohto roku sme sa však rozhodli, že dovolenku strávime na _lovensku. Precestovali sme _iptov, _ravu aj _ýchodné _lovensko. Aby sme boli správni _lováci, musíme poznať našu krajinu. Veľmi pekná _askyňa je _obšinská _adová _askyňa, no mne sa viac páči _askyňa _omnica.

Navštívili sme aj niekoľko _radov a _ámkov, pretože nás zaujíma _istória. Môj strýko _mil je _istorik. Najviac sa mi páči _ravský -rad, ktorý sa nachádza v _ravskom _odzámku. Pekný je aj _rad _rásna _ôrka, ktorý zas leží nad obcou _rásnohorské _odhradie.

Niekedy sme bývali na _gátovej _lici v _úbravke, ale presťahovali sme sa do _evínskej _ovej _si. Teraz bývame na _lici _avla _orova. Moja stará mama _mília býva v _tarom _este na _lici _rancúzskych _artizánov. Sme _ratislavčania, no sme aj _ápadoslováci. Keďže chodievame do kostola, sme aj _resťania.

Moja obľúbená rozprávka je _yšná princezná, v ktorej je _yšná _rincezná _rasava. V rozprávkach sú rôzne bytosti ako _trigy _rpaslíci _raci i _íly. Každý pozná _opolušku alebo _ervenú _iapočku.

Doplň veľké alebo malé písmeno do názvov inštitúcií:

_akulta _anažmentu _rešovskej _niverzity v _rešove

_edagogická _akulta _niverzity _omenského

_azykovedný _stav _udovíta _túra _lovenskej _kadémie _ied

_ôvera _dravotná _oisťovňa

_emocnica _vätého _ichala _ošice

_rad _erejného _dravotníctva _lovenskej _epubliky

_urópska _entrálna _anka

_pojené _táty _merické

_pojené _ráľovstvo _eľkej _ritánie a _everného _rska

_emecká _polková _epublika

 

Výsledok