VEĽKÉ A MALÉ PÍSMENÁ

Kedy sa píše veľké a kedy malé písmeno?

Veľké písmená píšeme v menách (aj v menách zvierat) a priezviskách, aj v pomenovaní rodiny či v prezývkach:

Ján, Petra, Novotný, Dunčo, Novákovci, Kuko

Veľké písmená aj v menách významných historických osobností, napr. panovníkov:

Mojmír Prvý, Peter Veľký, Konštantín Filozof

S veľkým písmenom píšeme konkrétne rozprávkové postavy (ich mená):

Zlatovláska, Popoluška, Červená čiapočka, Valibuk, Šípková Ruženka

S malým písmenom píšeme všeobecné rozprávkové bytosti aj prenesené obrazné pomenovania:

ježibaba, striga, kráľ, drak, víla, zlatovláska (dievča zo svetlými vlasmi), valibuk (silák)

Obrazné pomenovania ako meno (napr. indiánske mená) zložené z prídavného mena a podstatného mena sa neberú ako meno a priezvisko. Veľké písmeno je len na začiatku:

Orlie pierko, Sediaci býk, Svätý otec (pápež)

S veľkým písmenom píšeme mená bohov, božstiev z rôznych mytológií, biblických bytostí, aj všetky podoby pomenovanie Boha, Panny Márie, Ježiša Krista v kresťanskom ponímaní:

Pán Boh, Syn Boží, Spasiteľ, Matka Božia, Alah, Perun, Zeus, Vesna, Morena, Hospodin, Lucifer, Mojžiš 

S malým písmenom píšeme slovo boh, bohovia vo všeobecnom ponímaní:

…bohovia gréckej mytológie.., …každé náboženstvo má svojho boha…

Národnosti, etniká, obyvatelia kontinentu, ostrova, príslušníci určitého kraja, obyvatelia miest a dedín sa píšu vždy v veľkým písmenom:

Francúz, Eskimák, Róm, Afričan, Austrálčan, Stredoeurópan, Východoslovák, Oravec, Myjavčan

Ale príslušníci náboženstva, nejakej ideológie, filozofie alebo skupiny vždy s malým písmenom:

kresťan, moslim, komunista, nacionalista, vegetarián, skeptik

S malým písmenom píšeme názvy povolaní alebo záujmov:

lekár, predavačka, maliar, spevák, turista, rybár

S malým písmenom píšeme názvy náboženstiev, ideologickým skupín, umeleckých skupín:

islam, budhizmus, fašizmus, realizmus, kresťanstvo, katolicizmus

S malým písmenom píšeme pomenovanie jazyka:

slovenčina, čeština, nemčina, anglický jazyk

S veľkým písmenom sa píše slovo, ak ide o vyjadrenie vlastníctva konkrétnej osoby:

Jurov dom, Novákova rodina, Bernolákov pravopis

Pozor:

Bernolákov pravopis – vlastníctvo

bernolákovský pravopis – len prídavné meno

bernolákovčina – pomenovanie jazyka

Štúrovci – meno rodiny

štúrovci – skupina ľudí, prívrženci Ľ. Štúra

Názvy ľudských sídiel: krajín, kontinentov, ostrovov, miest, dedín, mestských častí, krajov vždy s veľkým písmenom, všetky plnovýznamové slová:

Rakúsko, Afrika, Grónsko, Nitra, Londýn, Veľká Mača, Orava, Nové Mesto nad Váhom, Kláštor pod Znievom, Petržalka, Karlova Ves

Pozor:

Južná Kórea – s veľkými písmenami, pretože celé je to názov krajiny, ale

južné Taliansko – južné s malým, pretože to nie je krajina

S malým písmenom píšeme prídavné mená odvodené od vlastného podstatného mena (ak pravda nie sú začiatkom nejakého názvu):

bratislavský, ruský, americký, štúrovský

Názvy geografických pojmov, ako sú pohoria, doliny, rieky, potoky, štíty, ale i moria, oceány, vodopády, jaskyne, jazerá, priehrady… píšeme s veľkým písmenom jednoslovné pomenovanie, viacslovné pomenovanie s veľkým písmenom len prvé slovo:

Dunaj, Alpy, Atlantik, Atlantický oceán, Choč, Gerlachovský štít, Sklabinský potok, Šutovský vodopád, Končitý vrch, Írske more, Oravská priehrada, Popradské pleso, Demänovská jaskyňa slobody

Pozor:

Biely Potok – obidva s veľkým, ak ide o názov obce

Biely potok – druhé s malým, ak ide o názov potoka

Štrbské Pleso – ak ide o názov obce

Štrbské pleso – ak ide o názov plesa

Názov priehrady Liptovská Mara sa píše s obidvoma veľkými písmenami, pretože daný názov bol pôvodne názov obce, ktorá bola tvorbou priehrady zatopená.

Názvy členenia zemského povrchu, pohorí, ak sú dvojslovné sa píšu s veľkým písmenom obidva slová, pretože prídavným menom sa určí konkrétne územie, ale podstatné mno pomenúva dané pohorie v širšom územnom ponímaní:

Vysoké Tatry, Veľká Fatra, Malé Karpaty

S veľkým písmenom sa píšu názvy planét, mesiacov, hviezd, súhvezdí a iných kozmických objektov, pri viacslovných pomenovaní len v prvom slove:

Zem, Mesiac, Slnko, Jupiter, Venuša, Malý voz, Halleyho kométa 

Pozor:

Slová Zem, Slnko, Mesiac píšeme s veľkým písmenom len ak tým pomenúvame kozmický útvar. V bežnom texte sa tieto slová píšu väčšinou s malým písmenom:

….svieti mesiac, slniečko hreje, sedím na zemi…

Názvy kostolov, hradov, zámkov, kaštieľov, mostov a iných stavieb sa píšu s veľkým písmenom, pri viacslovných pomenovaniach sa píšu s veľkým písmenom v prvom slove (ak iné slová nie sú vlastné mená):

Beckov hrad, Betliar, Incheba, Dóm svätého Martina, most Apollo, Starý most, Grasalkovičov palác

Pozor:

Oravský Podzámok – názov obce

Oravský hrad – názov hradu

Názvy ulíc, námestí, alejí, parkov… píšeme vždy s veľkým písmenom na začiatku názvu (aj keď to začína slovom ulica, námestie, park…), ostatné slová v názve píšeme s malým, ak to nie je meno alebo priezvisko:

Ulica osloboditeľov, Námestie slobody, Sad Janka Kráľa, Mariánske námestie, Trenčianska ulica, Tichá ulica

S malým písmenom píšeme všeobecné pomenovanie ulíc, námestí, parkov, stavieb…

bratislavské ulice, trnavské kostoly, mestské parky

Názvy štátnych zriadení, štátnych zväzkov píšeme na začiatku s veľkým, ostatné slová s malým:

Slovenská republika, Spojené arabské emiráty, Habsburská monarchia, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené národy americké, Európska únia

S veľkým písmenom píšeme prvé slovo v názve sviatkov, významných dní a udalostí:

Vianoce, Medzinárodný deň žien, Nový rok, Veľká noc, Veľký piatok, Deň boja proti fašizmu, Deň vody

S veľkým písmenom v prvom slove píšeme aj významné historické udalosti:

Slovenské národné povstanie, Veľká francúzska revolúcia, Prvá svetová vojna

Názvy inštitúcií píšeme na začiatku s veľkým, ostatné slová s malým, ak to nie sú mená a priezviská, či iné názvy:

Matica slovenská, Slovenská technická univerzita, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Ľudová banka, Sociálna poisťovňa

Niekedy sú názvy inštitúcií zložité, pretože ich súčasťou názvu je aj názov inštitúcie, ktorej sú súčasťou:

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Krčné oddelenie Vojenskej nemocnice, Ústavný súd Slovenskej republiky, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Názvy kultúrnych inštitúcií píšeme s veľkým začiatočným písmenom v prvom slove:

Štátna vedecká knižnica v Prešove, Šarišská galéria v Prešove, Liptovské múzeum v Ružomberku, Slovenské národné divadlo, Nová scéna

Pozor:

základná škola – píšeme s malým, keď nevieme o akú základnú školu ide

Základná škola Višňové – píšeme s veľkým, pretože je to názov konkrétnej inštitúcie

fakultná nemocnica

Fakultná nemocnica v Martine

S veľkým písmenom sa píšu názvy kín, reštaurácií, hotelov, ubytovacích zariadení. Len v prvom slove:

kino Mier, Carlton, hotel Devín, krčma U kocúra, U Mateja

S veľkým písmenom sa píšu názvy firiem, obchodných spoločností, organizácií, hnutí, politických strán. Len v prvom slove:

Únia materských centier, Katolícka charita, Slovnaft, a.s., Slovenská národná strana

S veľkým písmenom sa píšu názvy časopisov, denníkov, vydavateľstiev. Len v prvom slove:

denník Pravda, časopis Ella, Mladé letá, Slovenské národné noviny

S veľkým písmenom sa píšu názvy literárnych diel, iných umeleckých diel, názvy filmov, seriálov. Len v prvom slove:

Vojna a mier, Zbohom zbraniam, Tri gaštanové kone, Predaná nevesta, Raňajky v tráve, Obchod na korze, Priatelia

S veľkým písmenom sa píšu názvy hudobných (tanečných a iných umeleckých) skupín a súborov. Len v prvom slove:

Elán, Hex, Lúčnica, Slovenská filharmónia

S veľkým písmenom sa píšu názvy dôležitých dokumentov. Len v prvom slove:

Ústava SR, Magna charta, Tolerančný patent

S veľkým písmenom sa píšu názvy konkrétnych známych spoločenských udalostí, súťaží, festivalov, akcií, ocenení, nadácií. Len v prvom slove:

Majstrovstvá sveta v hokeji 2019, Letné olympijské hry v Sydney 2000, festival Pohoda, Nobelova cena 

Pozor: Ak hovoríme všeobecne o majstrovstvách, o olympiáde píšu sa s malým písmenom.

S veľkým písmenom sa píšu názvy povstaní, revolúcií a vojenských operácií. Len v prvom slove:

Veľká francúzska revolúcia, Slovenské národné povstanie, Púštna búrka

Pozor: Iné historické udalosti ako napr. vojny sa píšu s malým písmenom:

druhá svetová vojna, tridsaťročná vojna

S veľkým začiatočným písmenom sa píšu názvy značiek. Niekedy aj vo všetkých slovách, keďže ide o cudzie názvy. Nechávajú sa v pôvodnej podobe:

Nivea, Ikea, Google, Coca Cola, Disney, Orion

Taktiež s veľkým začiatočným písmenom sa píšu značky áut:

Alfa Romeo, Škoda Felícia, Ford, Toyota

S veľkým písmenom sa píšu aj medzinárodné názvy liekov a farmaceutických výrobkov:

Acylpyrin, Dynil, Ibalgin

S malým písmenom sa píšu pomenovania skupiny liekov, druhy liekov:

antibiotiká, antidepresíva, sedatíva

Pozor: Pomenovanie niektorých výrobkov sa stalo v bežnej reči všeobecným podstatným menom, vtedy sa píšu s malým písmenom:

fiatka, škodovka, syr eidam, víno rizling, jablká jonatánky

S veľkým písmenom sa píšu názvy konkrétnych dopravných prostriedkov (vlakových spojov, lodí, lietadiel). Len v prvom slove:

Dargov, Čingov, Spišan, Titanic, Santa Maria, Modrý šíp

S veľkým písmenom píšeme osobné zámená v druhej osobe v oficiálnej písomnej komunikácií – v korešpodencii. Platí to aj keď tykáme, aj keď vykáme, aj v prípade oslovenia viacerých osôb:

osobné zámená základné v druhej osobe: 

Ty, Teba, Ťa, Tebe, o Tebe, s Tebou

Vy, Vás, Vám, o Vás, s Vami

osobné zámená privlastňovacie:

Tvoj, Tvojho, Tvojmu, o Tvojom, s Tvojím, Tvoja, Tvojej, Tvoju, o Tvojej, s Tvojou, Tvoje…, Tvoji…

Váš, Vášho, Vášmu, o Vašom, s Vaším, Vaša, Vašej, Vašu, s Vašou, Vaše…, Vaši…

V iných prípadoch ako napr. reklama, internetová diskusia, rozhovory v tlači… sa tieto zámená píšu s malým písmenom.

S veľkým písmenom píšeme aj oslovenia, ktoré sú znakom úcty:

Vaša Excelencia, Jeho Výsosť

Veľké písmená píšeme v niektorých skratkách, v iniciálových skratkách, v skratkových slovách aj v niektorých medzinárodne dohovorených značkách, napr. v značkách chemických prvkov, hudobných stupníc, svetových strán:

Ing., PhDr., MUDr., SR, SNP, OP, ZŠ, TANAP, SATUR, H, Na, Ag, C dur, SZ (severozápad)

S malým písmenom píšeme:

biologické pomenovania zvierat, rastlín: papraď samčia, vrabec poľný

chemické prvky: hélium, dusík, draslík

školské predmety: matematika, anglický jazyk, výtvarná výchova