VEĽKÉ A MALÉ PÍSMENÁ

Kedy sa píše veľké a kedy malé písmeno?

Veľké písmená píšeme v menách (aj v menách zvierat) a priezviskách:

Ján, Petra, Novotný, Dunčo

Národnosti, etniká, príslušníci určitého kraja, obyvatelia miest a dedín vždy v veľkým písmenom:

Francúz, Eskimák, Róm, Afričan, Stredoeurópan, Východoslovák, Oravec, Myjavčan

Ale príslušníci náboženstva, nejakej ideológie vždy s malým písmenom:

kresťan, moslim, komunista, nacionalista

S malým písmenom píšeme názvy náboženstiev, ideologickým skupín, umeleckých skupín:

islam, budhizmus, fašizmus, realizmus

S malým písmenom píšeme pomenovanie jazyka:

slovenčina, čeština, nemčina, anglický jazyk

Názvy štátov, krajín, kontinentov, ostrovov, miest, dedín, krajov vždy s veľkým písmenom:

Rakúsko, Afrika, Grónsko, Nitra, Londýn, Veľká Mača, Orava

Pozor:

Južná Kórea – s veľkými písmenami, pretože celé je to názov krajiny, ale

južné Taliansko – južné s malým, pretože to nie je krajina

Názvy geografických pojmov, ako sú rieky, potoky, štíty, ale i hrady a zámky píšeme s veľkým len prvé slovo:

Gerlachovský štít, Sklabinský potok, Šutovský vodopád, Končitý vrch, Beckov hrad

Pozor:

Biely Potok – obidva s veľkým, ak ide o názov obce

Biely potok – druhé s malým, ak ide o názov potoka

Štrbské Pleso – ak ide o názov obce

Štrbské pleso – ak ide o názov plesa

Oravský Podzámok – názov obce

Oravský hrad – názov hradu

Názvy ulíc, námestí, alejí, parkov… píšeme vždy s veľkým písmenom na začiatku názvu (aj keď to začína slovom ulica, námestie, park…), ostatné slová v názve píšeme s malým, ak to nie je meno alebo priezvisko:

Ulica osloboditeľov, Námestie slobody

Sad Janka Kráľa

Mariánske námestie, Trenčianska ulica

Názvy štátnych zriadení píšeme na začiatku s veľkým, ostatné slová s malým:

Slovenská republiky, Spojené arabské emiráty, Habsburská monarchia

Tak isto i názvy sviatkov, významných udalostí:

Medzinárodný deň žien, Nový rok, Veľká noc, Slovenské národné povstanie

Názvy inštitúcií píšeme na začiatku s veľkým, ostatné slová s malým, ak to nie sú mená a priezviská:

Matica slovenská, Slovenská technická univerzita, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra

Niekedy sú názvy inštitúcií zložité, pretože ich súčasťou názvu je aj názov inštitúcie, ktorej sú súčasťou:

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity

Krčné oddelenie Vojenskej nemocnice

Pozor:

základná škola – píšeme s malým, keď nevieme o akú základnú školu ide

Základná škola Višňové – píšeme s veľkým, pretože je to názov konkrétnej inštitúcie

fakultná nemocnica

Fakultná nemocnica v Martine

S malým písmenom píšeme prídavné mená (ak pravda nie sú začiatkom nejakého názvu):
bratislavský, ruský, americký, štúrovský

S veľkým písmenom, ak ide o vyjadrenie vlastníctva:

Jurov dom, Novákova rodina, Bernolákov pravopis

Pozor:

Bernolákov pravopis – vlastníctvo

bernolákovský pravopis – len prídavné meno

bernolákovčina – pomenovanie jazyka

S veľkým písmenom píšeme osobné zámená v druhej osobe v oficiálnej písomnej komunikácií – v korešpodencii. Platí to aj keď tykáme, aj keď vykáme, aj v prípade oslovenia viacerých osôb:

osobné zámená základné v druhej osobe: 

Ty, Teba, Ťa, Tebe, o Tebe, s Tebou

Vy, Vás, Vám, o Vás, s Vami

osobné zámená privlastňovacie:

Tvoj, Tvojho, Tvojmu, o Tvojom, s Tvojím

Tvoja, Tvojej, Tvoju, o Tvojej, s Tvojou

Tvoje…

Tvoji…

Váš, Vášho, Vášmu, o Vašom, s Vaším

Vaša, Vašej, Vašu, s Vašou

Vaše…

Vaši…

V iných prípadoch ako napr. reklama, internetová diskusia, rozhovory v tlači… sa tieto zámená píšu s malým písmenom.

S malým písmenom píšeme:

biologické pomenovania zvierat, rastlín: papraď samčia, vrabec poľný

zamestnania: pekár, lekár, sudkyňa

školské predmety: matematika, anglický jazyk, výtvarná výchova