Diktáty pre 6. ročník

 

Diktáty na tvorenie slov

Vedci aj vedkyne uskutočnili rozsiahly výskum v oblasti elektromobilov. Prišli k cenným výsledkom. Prinesie to význam pre celú zemeguľu. Školopovinné deti pripravili výstavu na tému výroba elektrospotrebičov. Bol to naozaj výnimočný výber školských výtvorov. Teória sa nedá oddeliť od praktických činností. Vodoinštalatér doniesol potrebné náradie, aby mohol opraviť vodovodný kohútik a nainštalovať pripojenie na vodovodné potrubie. Výlet na východnom Slovensku sa veľmi vydaril. Počasie bolo vynikajúce. Videli sme mnohé krásy, ktoré sú výtvormi prírody, ale aj výsledkami dlhoročnej ľudskej námahy. Na modrej oblohe sa vynímali snehobiele mráčiky.

Diktáty na prídavné mená

Pri tetinom dome pobehovala fenka so svojimi malými šteniatkami. Malí psíci sú veľmi hraví. Ružový záhon oživoval včelí bzukot. Vtáčí spev sa vznášal nad mohutným údolím. Slovenský vidiek bol typický rozsiahlymi poliami, drevenými domami a domácimi zvieratami. Dedinskí ľudia boli veľmi pracovití. V stredovekých dobách bol život obyčajných ľudí veľmi ťažký. Zemanovi poddaní boli nútení pracovať na panských poliach. Zákon nebol spravodlivý. Historický záznam je plný mnohých dôveryhodných dôkazov. Terajší život je úplne inakší, s tým predošlým neporovnateľný.

Ďalšie diktáty na prídavné mená

Diktáty na zámená

Ktosi sa rozpráva s vaším otcom. Vašim dievčatám nikto nevyhovie. Cítil som od nich akýsi nezáujem. S týmito výčitkami na mňa nechoď. Ktorí chlapci sú ochotní mi pomôcť? Ktorý spolužiak bol u tvojich rodičov? Títo súťažiaci podali taký istý výkon, no výsledok bol inakší. Ľudia, ktorí sa sami snažia, dôjdu k iným cieľom. My nie sme iní ako vy. Zdravotné sestry ostali s pacientmi samy. Ony boli veľmi láskavé a ich starostlivosť odborná. Sami lekári im dôverovali. Ten deň bol samý úraz. Deti nevedeli, čo s tým, neporadili si samy.

Akísi neznámi chlapci pristúpili k našim dverám. Nikto ich nepoznal. Oni sa neskôr sami predstavili. Boli to takí istí šarvanci ako aj my. Ani dievčatá sa ich nebáli. Ony sú tiež smelé. Keď treba, ubránia sa samy. Hrali sme sa aj s naším malým bratom. Povedz mi o vašich zvykoch. Ktorýsi z nás zakričal na ich psa. Ten pes bol taký istý ako pes našich starých rodičov, akurát chvost mal inakší. Obloha bola samý oblak. Vietor bol akýsi studený. Všetci sme sa pobrali domov aj s našimi hračkami.