Podmet

2.) podmet – je základný vetný člen,
ktorý vyjadruje, kto vykonáva dej (otec
číta) alebo kto je nositeľom stavu (otec
bledne), či vlastnosti (otec
je dobrý). Vo vete je vždy nadradeným vetným členom (prívlastku a doplnku)

otázka: Kto? Čo? + prísudok, napr. Kto číta?

rozdelenie:

a.) vyjadrený – môže byť vyjadrený:

podstatným menom: Otec pracuje.

prídavným menom: Chorý odpočíva.

číslovkou: Prvý je odmenený.

neurčitkom: Fajčiť je zakázané.

trpným príčastím: Sklamaný neuverí.

b.) nevyjadrený –  pri vetnom rozbore sa označuje osobným
zámenom podľa osoby slovesa, napr. Pracovala. (Ona) Bol dobrý. (On)

Cvičenie na vetné členy