EPIKA

Epika spolu s lyrikou a drámou tvorí základný literárny druh. slovo epika je gréckeho pôvodu, epikós – dejový.

Základom epiky je dejovosť. Autor zobrazuje určitú tému ako následnosť určitých udalostí, situácií. Dej je čitateľovi sprostredkovaný prostredníctvom rozprávača.

Základ epických diel tvoria postavy, ktoré sú nositeľmi deja.

Epické diela môžu mať formu prózy, neviazanej formy reči, kde základnou jednotkou je veta, ale aj formu poézie, čiže reči viazanej vo veršoch.