Vetné členy

Slová a slovné spojenia vo vete sa rozlišujú podľa funkcie, ktorú vo vete plnia. Nazývajú sa vetnými členmi. Vetnými členmi, ich rozdeleniu, vzťahmi medzi nimi vo vete sa zaoberá skladba (syntax). Vetné členy rozdeľujeme na základné (hlavné) a rozvíjacie.

Základné vetné členy sú podmetprísudok.

Rozvíjacie vetné členy sú predmet, príslovkové určenie, prívlastok, prístavokdoplnok.

Vetné členy sú spojené skladmi.

rozdelenie vetných skladov:
a.) prisudzovací – vytvára holú vetu, napr. mama varí, otec číta, Jano píše; sklad vytvárajú dva hlavné vetné členy – podmet a prísudok
b.) určovací – napr. varí polievku, pekný sveter, hrá sa na dvore; sklad vytvára nadradený a podradený vetný člen
c.) priraďovací – napr. polievku a mäso, knihu a časopis, zelenina a ovocie; sklad vytvárajú dva rovnaké vetné členy (dva podmety alebo dva predmety atď.)

Cvičenie na vetné členy