Rozprávací

Rozprávací slohový postup – slúži na tvorbu alebo reprodukciu skutočného či fiktívneho príbehu. Udalosti sú podávané v časovej postupnosti, dejová línia. Uplatnenie: umelecký a hovorový štýl.