Opisný

Opisný slohový postup – slúži na vymenovanie znakov a vlastností predmetu, osoby alebo činnosti. Uplatnenie: hovorový, náučný a umelecký štýl.