Umelecký

Uplatňuje sa predovšetkým v umeleckej literatúre (beletrii). Jeho úlohou je emocionálne pôsobiť na adresáta, vyvolať v ňom citovo-estetický zážitok.

Znaky umeleckého štýlu:

–          estetickosť a komunikatívnosť

–          verejnosť a oficiálnosť

–          neprítomnosť adresáta

–          rozprávací slohový postup

–          výskyt citovo zafarbených slov, nespisovných výrazov a obrazných pomenovaní

Žánre umeleckého štýlu:

–          lyrické žánre: óda, elégia, hymna…

–          epické žánre: román, novela, poviedka, rozprávka, bájka …

–          dramatické žánre: tragédia, veselohra, činohra…