BÁJ, POVESŤ, LEGENDA

Báj, mýtus je epický útvar, ktorý na základe príbehu podáva výklad o veciach, ktoré si niekedy ľudia nevedeli vysvetliť, no nútilo ich to k zamysleniu sa nad tým, napr.: vznik sveta. Každý národ mal celú sústavu svojich mýtov – mytológia.

Kozmické vajce

Deti boha slnka

Zrodenie sveta

Daidalos a Ikaros

Tatranská Kikimora

Zdenka Laciková: Zakliata Kráľova hoľa

Anton Marec: Tatranské plesá

J.C.Hronský: Prečo je Váh divá rieka

Povesť je epický žáner pôvodne ľudovej slovesnosti, podobne ako rozprávka opiera sa o neskutočné javy, môže obsahovať čarodejné prvky. Na rozdiel od rozprávky koniec nie je vždy dobrý, spravodlivosť nie vždy víťazí a v príbehu sa objavujú skutočné geografické miesta aj postavy známe z histórie. Obyčajne hovoria o vzniku názvov obcí, riek, vrchov…, či o činoch historických postáv, napr. povesti o Jánošíkovi.

Zakopaný meč pod Zoborom – historická povesť

Matej kráľ a bača – historická povesť

Jozef Horák: Detvan a Jánošíkov poklad – miestna povesť

Alojz Medňanský: Čertova brázda – miestna povesť

Mária Ďuríčková: Kôň so zelenou hrivou – miestna povesť

Anton Habovštiak: Tri zlaté ruže – o erbe

Legenda je pôvodne žáner stredovekej epiky, mala výchovný charakter. Hovorí o živote svätých, o ich dobrých činoch a asketickom spôsobe života.

Kliment: Život Konštantína

Jacopo de Voragine: Legenda o sv. Jurajovi