POÉZIA

Poézia – je literárne dielo písané formou veršov, viazanou rečou.

Príklady:

Janko Kráľ: Slovo

Ján Francisci: Bratislavským bratom

Janko Matúška: Lúčenie

Ján Smrek: Najčistejšia láska

Július Lenko: Dcérke

Vojtech Mihálik: Boháčka; Za rúčky

Milan Rúfus: Popoluškine šaty

Ján Smrek: Iba oči

Poézia nonsensu

Nonsens znamená nezmysel. Poézia nonsensu obsahuje prvky na prvý pohľad nezmyselné. Jej úlohou je v prvom rade pobaviť čitateľa. Často je adresovaná detským čitateľom.

Príklady:

Miroslav Válek: Ako sa Kubo stratil

Štefan Moravčík: Starodávna povedačka

Ján Navrátil: Óda na kľúčovú dierku

Ľúbostná poézia

Je poézia, ktorej hlavným motívom je láska. Ide o vyznanie citov, či slovné vyjadrenie náklonnosti k niekomu. Môže byť vyjadrením radosti ale aj sklamania z lásky.

Príklady:

ľudové piesne: Dobrú noc, má milá; Červené jabĺčko Sivé oči, sivé jako tá mrákava

Ján Kollár: Slávy dcéra

Ľudovít Štúr: Rozlúčenie

Janko Kráľ: Moja pieseň

Andrej Sládkovič: Marína

Ján Botto: Kukučka

Ivan Krasko: Už je pozde;

Janko Jesenský: Nepoviem

Ján Smrek: Básnik a žena;

Valentín Beniak: Neprosím o lásku

Viliam Turčány: Spev o láske;

Vladimír Roy: Slová na nápev morských vĺn