Predmet

3.) predmet – je rozvíjací vetný člen,
ktorý dopĺňa, bližšie určuje význam prísudku. Označuje osobu, vec, udalosť
atď., ktorá je činnosťou slovesa zasiahnutá, napr. otec rúbe drevo – činnosť zasiahne drevo, hovorí s otcom – činnosť zasiahne uši otca, hreší ma – činnosť zasiahne mňa.

otázka: Všetky pádové otázky okrem nominatívu + prísudok,
napr. Komu povedala?

rozdelenie:

a.) priamy – v akuzatíve bez predložky, napr. napísal list, otec rúbe drevo

b.) nepriamy – v akuzatíve s predložkou (bojoval za vlasť) a v ostatných pádoch okrem
nominatívu (hovorí o chorom, stretnem sa s kamarátom)

predmet býva vyjadrený:

podstatným menom: Kedysi si písala denník.

prídavným menom: Sýty hladnému neverí.

zámenom: Zachránili ho.

číslovkou: Telefonuje s prvým.

neurčitkom: Túžili prehovoriť.

Cvičenie na vetné členy