Spodobovanie

Niektoré spoluhlásky sa pri vyslovovaní inak píšu a inak vyslovujú. Hovoríme, že sa spodobujú.

Spoluhlásky, ktoré sa vo výslovnosti prispôsobujú, tvoria dve skupiny: znelé

a neznelé spoluhlásky. Vytvárajú medzi sebou páry – preto ich voláme párové

spoluhlásky. Spoluhlásky z párov si môžu vymieňať výslovnosť – spodobujú sa.

 

Podľa znelosti rozdeľujeme spoluhlásky na:

Znelé párové:       b  d  ď  dz  dž  g  h  z ž  v

Neznelé párové:   p   t   ť   c    č    k ch s š  f

Znelé nepárové:            m  n  ň  l  ľ  r  j

 

Spodobovanie nastáva:

na začiatku slova – vták v/f

vo vnútri slova – babka b/p

na konci slova – jež ž/š

Spodobovanie znelých spoluhlások:

Spodobovanie znelých spoluhlások na neznelé (píšeme znelú spoluhlásku, no vyslovujeme ako neznelú podľa patričného páru) nastáva:

  1. Keď je na konci slova znelá spoluhláska a nasleduje pauza alebo slovo začínajúce neznelou spoluhláskou vyslovuje sa ako neznelá.  Napr. loď pláva, sneh sa topí, drozd spieva, sneh napadol, dážď prší
  2. Keď je na konci slova znelá spoluhláska a už nijaké slovo nenasleduje. Napr.: plod, rád, mráz, jež, voz, dážď, sneh, prah, bozk, mozog
  3. Keď vo vnútri slova po znelej spoluhláske nasleduje neznelá, vyslovuje sa ako neznelá.     Napr.: žabka, nôžka, jedzte, babka, ježko, vožka, nôžka, klbko
  4. V zložených slovách, keď jedna časť slova končí znelou spoluhláskou a druhá časť začína neznelou spoluhláskou, najčastejšie ide o spojenie predpony a iného slova. Napr.: beztak, bezprostredný, rozpis, nadpis, vzpružiť, rozpáliť, odchod, obsluha  To isté platí aj na rozhraní koreňového slova a prípony: Napr.: nízky, ceruzka, družka

 

Výslovnosť spoluhlásky v

Spoluhláska v sa vyslovuje:

ako v na začiatku slova, ak nasleduje samohláska alebo znelá spoluhláska: Napr.: voda, vlasť

ako u na konci slova Napr: krv, chlapcov a vo vnútri slova, ak nasleduje neznelá spoluhláska Napr.: dievča, hlávka

ako f na začiatku slova, ak nasleduje neznelá spoluhláska: Napr.: včela, vtedy

Spodobovanie neznelých spoluhlások

  1. Keď slovo končí na neznelú spoluhlásku a nasledujúce začína znelou: Napr.: vlak mešká, pec hreje, les vonia, päť rožkov, hrniec dukátov
  2. Keď je vo vnútri slova neznelá spoluhláska a za ňou nasleduje znelá spoluhláska vyslovuje sa ako znelá. Napr.: vášmu, prosba, kosba, nášho, kúpme, nosme, kresba, plačme
  3. V zložených slovách na hranici dvoch základových slov, keď sa stretne neznelá spoluhláska so znelou. Napr.: naničhodník, včasráno, tlčhuba, päťzväzkový

 Výslovnosť predložiek

 z sa vyslovuje ako s pred neznelými spoluhláskami z pivnice

sa vyslovuje ako pred samohláskami a znelými spoluhláskami z okna, z lesa

so sa vyslovuje ako zo vždy, ak nestojí pred osobným zámenom so sestrou

so sa vyslovuje ako so pred osobným zámenom so mnou

k sa vyslovuje ako g pred samohláskami a znelými spoluhláskami k otcovi, k vode

ku sa vyslovuje ako gu vždy ak nestojí pred osobným zámenom  ku kostolu

ku sa vyslovuje ako ku pred osobným zámenom ku mne

Diktát na spodobovanie