Slovenský jazyk

Slovenský jazyk je jeden z dvoch hlavných predmetov vyučujúcich sa na základnej škole. Zároveň je povinným maturitným predmetom.

Na tejto stránke nájdete teóriu aj príklady. V časti gramatika nájdete základnú teóriu z pravopisuvybrané slová, spodobovanie, slovných druhov, vetných členov, viet a súvetí, praktické zručnosti v pravopise máte možnosť si precvičiť použitím našich diktátov.

V časti sloh nájdete teóriu slohových postupov a jazykových štýlov. Zároveň vám ponúkame jednoduché definície a vzory daných slohových útvarov – opis, rozprávanie, výklad a esej, úvaha, životopis, súkromný list, správa a oznámenie.

Ponúkame aj možnosť sa otestovať a ak máte učebné materiály môžete aj vy prispieť k rozvoju tejto stránky.