Výkladový

Výkladový slohový postup – slúži na objektívne vysvetlenie niečoho, sledujú sa logicko-príčinné súvislosti určitých faktov, vnútorná logika. Uplatnenie: náučný, publicistický a rečnícky štýl.