LITERATÚRA

Literatúra je slovo latinského pôvodu litteratura – písmo. Vo všeobecnosti literatúra predstavuje písomníctvo, čiže celé písomné dedičstvo ľudstva.

Literárne diela rozdeľujeme z rôznych hľadísk, či už druhovo, tematicky alebo žánrovo. Literárne diela sa rôznia aj podľa časového obdobia, kedy vznikli alebo aj podľa miesta či krajiny, kde vznikli. Preto na určitý typ literatúry pozeráme ako súhrn písomných pamiatok daného obdobia, či určitého národa alebo etnika.

Základnými literárnymi druhmi sú lyrika, epika a dráma.