DRÁMA

DRÁMA

Dráma je popri epike a lyrike základným literárnym druhom. Názov pochádza z gréckeho slova draó – konať, uskutočňovať. V dramatických dielach je dej uskutočňovaný prostredníctvom situačného dialógu, prípadne monológu a konaniu postáv. Dráma nepotrebuje rozprávača. Dráma vznikla v starovekom grécku, kde prostredníctvom hier oslavovali boha plodnosti a vína Dionýza. Dramatické dielo môže mať formu prózy ako aj poézie, čiže dialóg je vo forme veršov.

Tragédia

Dramatický útvar, ktorého základom je zložitá osudová situácia. Záver je smutný, tragický.Tragédia má pôvod v antickom Grécku, kde mala tragická hra presne stanovenú dejovú osnovu. Hlavný hrdina je potrestaný za porušenie nejakého vyššieho princípu a prehráva boj s vyššími silami. Téma tragédie je vážna, rieši zložitý neľahký ľudský či spoločenský problém.

William Shakespeare: Rómeo a Júlia, Hamlet, Ottelo

P. O. Hviezdoslav: Herodes a Herodias

Komédia

Komédia alebo veselohra je dramatický útvar založený na komickosti, smiešnosti. Jeho úlohou je divákov pobaviť. Obyčajne sa sústreďuje na negatívne ľudské stránky, ktoré sú prostredníctvom jednoduchého deja zosmiešnené.

J.G. Tajovský: Ženský zákon

Činohra

Dramatický útvar, ktorý podobne ako tragédia rieši závažnejšiu tému, no záver nebýva tragický. Hrdinami sú bežný ľudia.

J.G. Tajovský: Statky – zmätky

Tragikomédia

Dramatický žáner spájajúci prvky komédie aj tragédie, dej môže byť tragický s komediálnym rozuzlením, alebo naopak humorné ladenie deja má napokon tragický koniec.

Muzikál

Muzikál je divadelný žáner, ktorý popri hovorenému slovu využíva aj spev, hudbu a tanec. Spojením týchto rôznych umení vyvoláva u divákov pôsobivý emocionálny zážitok.

E. Bryll, K. Gärtnerová: Na skle maľované

Cyrano z predmestia

Rozhlasová hra

Je to hra, ktorá bola vytvorená na prezentáciu prostredníctvom rozhlasu. Dej je poslucháčom sprostredkovaný prostredníctvom reči postáv, prípadne zvukovými efektmi, vizuálne vnímanie nie je možné.

Jana Bodnárová: Starec a počítačový chlapec

Film

Film ako dramatický útvar sa vznikol v 20. storočí. Dej je rozdelený do jednotlivých scén, ktoré sú obrazovo aj zvukovo zaznamenané. Ide o bezprostrednú závislosť od techniky, ktorá určuje výrazové prostriedky filmu. Film spája aj iné druhy umenia: literatúru, hudbu, výtvarné umenie… Tematicky aj žánrovo má film veľmi rôznorodú podobu.

J.C.Hronský: Sokoliar Tomáš

Televízna rozprávka: Perinbaba

Animovaný film: Zbojník Jurko

Televízna hra

Hra sprostredkovaná televíznym vysielaním. Oproti filmu sa kladie väčší dôraz na hovorené slovo, na literárnu stránku diela.

Bábková hra

Je to dramatický útvar, obyčajne adresovaný detským divákom, kde postavy nezastupujú živí herci, ale bábky ovládané ľuďmi.

Jevgenij Speranskij: Kráska Nevídaná