VYBRANÉ SLOVÁ -pravopisné cvičenie

Doplň do tvarov rozkazovacieho spôsobu i alebo y:

Sp_ sladko!

Prikr_ sa perinou!

Prosím ťa, um_ riad!

Mysl_ na budúcnosť!

Nikdy neb_ slabšieho!

Skr_ sa za ten strom!

Utr_ prach a um_ podlahu!

Zab_ tú muchu!

Snahou a talentom dob_ svet!

Pozor, nerozb_ ten pohár!

Kr_ sa!

Uv_ venček!

Ob_ tú stenu drevom a natri farbou!

Nože vĺčok, zav_ na mesiac!

Zhasn_ svetlo a vypn_ sporák!

Pozv_ si kamarátov!

Ukr_ to zlato pod posteľ!

Vr_ si to do pamäte!

Zavr_ dvere!

Vr_ voda už konečne!

Pozr_ sa na to z inej strany!

Nezar_ nosom do zeme!

Výsledok