POVIEDKA, NOVELA, ROMÁN

Poviedka

Poviedka je kratší epický prozaický útvar s jednoduchým lineárnym dejom. V poviedka je len jedna dejová línia, stretávame sa s postavami, ktorých počet nie je veľký a do deja vstupujú so stálym charakterom, nevyvíjajú sa. Dej sa odohráva v krátkom časovom období.

M. Kukučín: Z teplého hniezda, Rysavá jalovica, Veľkou lyžicou

J. Gregor Tajovský: Na chlieb, Mamka Pôstková, Horký chlieb

Novela

Novela je epický prozaický útvar väčšinou stredného rozsahu, ktorý zobrazuje dej pútavým až dramatickým spôsobom. Záver zvykne mať prekvapivý ráz. Podobne ako v poviedke aj v novele sú postavy so stálymi vlastnosťami, nevyvíjajú sa. Na rozdiel od poviedky však novela neobsahuje len jednu dejovú líniu, zachytáva viacero udalostí, čím robí dej zložitejším oproti poviedke. Vystupuje tam aj viacero postáv.

M. Kukučín: Neprebudený

B. Slančíková Timrava: Skúsenosť, Všetko za národ

Román

Román je epický prozaický útvar veľkého rozsahu. Na rozdiel od poviedky a novely v románe sa vyskytuje popri hlavnej dejovej línii aj niekoľko vedľajších. V románe vystupuje veľa postáv, okrem hlavných aj mnoho vedľajších, pričom niektoré do románu vstupujú ešte nevyvinuté a vyvíjajú sa v rámci deja. Dej sa môže odohrávať aj širšom priestorovom či časovom období. Poznáme rôzne typy románov. Podľa spracovanej témy rozdeľujeme romány na: dobrodružný, historický, biografický, vedecko-fantastický….

Jozef Ignác Bajza: René mládenca príhody a skúsenosti – prvý slovenský román

Biografický román

Epické dielo, ktoré stvárňuje pravdivé životné osudy nejakej významnej osobnosti.

Ľudo Zúbek : Doktor Jesenius

Historický román

Rozsiahle epické dielo, ktoré spracúva určité historické udalosti. Opiera sa o skutočné, reálne fakty: udalosti, miesta, postavy.

Heinrich Stoll: Priamov poklad

Christian Jacq: Súboj s býkom

Jozef Horák: Leteli sokoli nad Javorinou

Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

Vedecko-fantastický román – science-fiction

Román, kde autor prezentuje svoju predstavu o budúcnosti, pričom sa opiera o vedecké poznatky. Zobrazované témy: poznávanie vesmíru, stret s mimozemskými civilizáciami, technický pokrok…

Jozef Repko: Kolónia Lambda Pí

Karel Čapek: R.U.R

Isaac Asimov: Stratený robot

Ján Fekete: Túţba po pomste

Jozef Repko: Prípad smutného diváka

J.R.R.Tolkien: Pán prsteňov