Slohové postupy

Slohový postup – proces skladania textu do celku, spôsob, akým spracovávame tému. Voľba slohového postupu vyplýva z cieľa jazykového prejavu.