Test na zámená

#1. Ktorá skupina zámen obsahuje zámeno nepatriace do radu?

#2. Ktorá skupina zámen obsahuje zámeno nepatriace do radu?

#3. Ktorá skupina zámen obsahuje zámeno nepatriace do radu?

#4. Ktorá z viet neobsahuje zámeno?

#5. Kedy sa píše zámeno ony s – y?

#6. Ktoré z týchto privlastňovacích zámen má vo všetkých pádoch rovnakú podobu?

#7. Ktoré z týchto privlastňovacích zámen je napísané gramaticky nesprávne?

#8. Ktoré z týchto privlastňovacích zámen je bezrodové?

#9. V ktorej možnosti sú správne určené gramatické kategórie zámena vety: Niektorým dievčatám poslal pozdrav.

#10. V ktorej vete je vymedzovacie zámeno nesprávne napísané?

Hotovo
4.3/5 - (349 votes)