PIESNE

Ľudová pieseň – je básnický útvar určený na spievanie, nepoznáme jej autora, ľudová pieseň je kolektívnym výtvorom ľudu. Jej témou je to, čím sa v minulosti ľudia zaoberali: práca, obrady, láska a rôzne túžby vtedajších ľudí. Šírili a zachovávali sa ústnym podaním. Podľa tematiky a zámeru ľudové piesne rozdeľujeme na:

pracovné: tzv. trávnice, valašské či banícke – ľudia spievali pri práci, témou je ich vykonávaná činnosť, napr.: Sadaj slnko, sadaj, Vstávaj Honzo hore!

obradové – spievali ľudia pri určitých životných príležitostiach: svadobné, pohrebné, napr:: Kamarát sa žení, Na zelenej lúke

koledy – vianočné piesne: napr.: Do hory, do lesa valasi.., Tichá noc

ľúbostné – piesne o láske: napr.: Červené jabĺčko, Láska, bože láska

zbojnícke – piesne o zbojníkoch, napr.: Bol by ten Jánošík

vojenské, regrútske – spievali mládenci pri odchode na vojnu, napr.: Utekajte chlapci, hore dolinami

uspávanky – spievali matky svojim deťom: napr. Spi dieťatko, spi že

Zberatelia ľudových piesní: Ján Kollár, Mikuláš Schneider Trnavský

Populárna pieseň

Pieseň je básnický útvar určený na spievanie. Ide o zhudobnenú báseň. Na jej tvorbe sa podielali hudobný skladateľ a textár. Populárna pieseň je určená pre široké masy poslucháčov, prevažne mladých ľudí a detí. Spracúva tému, ktorá je daným poslucháčom blízka, napr. o láske.

Daniel Hevier: Pieseň pre tvoje uši

Ľuboš Zeman: V dolinách

Kamil Peteraj: Horehronie

K. Peteraj: Bosá láska, Mince ma dne fontán

Ľuboš Zeman: Umenie žiť

Jozef Urban: Voda, čo ma drží nad vodou

Miroslav Válek: Jesenná láska

Zuzana Smatanová: Miesto kde sa neumiera

NO NAME: Čím to je

Pavol Braxatoris: Modrá ruža, Rodný môj kraj

Miroslav Válek: Jesenná láska;

Jozef Urban: Zápalky

Ľuboš Zeman: Tenisky, Miestna jednička;

Kamil Peteraj: Lisztové tajomstvá, Holuby na korze