Úvaha

Úvaha

Na rozdiel od výkladu úvaha má čisto subjektívny charakter. Autor úvahy rozoberá nejaký jav zo spoločenského života, pričom uplatňuje vlastný pohľad na daný jav, vyjadruje svoj vlastný názor. Témou úvahy je obyčajne niečo zo života ľudí, prípadne nejaký problém týkajúci sa súčasnej spoločnosti.

Úvaha – vzor:

Priateľstvo

„Neviem byť sám…“ spieva skupina Elán. Niekedy veľmi populárna pieseň, no známa aj teraz, však je vyjadrením niečoho nadčasového. Človek a ľudia okolo neho. Nikto z nás by neprežil sám. Svet nie je opustený ostrov, je plný ľudí a tí sú schopní žiť jedine spolu. Je ťažké kráčať životom ako vlk – samotár. O čo príjemnejší je život, keď nám niekto pomôže, podá pomocnú ruku, keď to potrebujeme. Niekto, kto nám poradí, však nemôžeme vedieť všetko. Alebo niekto, kto nás len tak vypočuje, keď potrebujeme bútľavú vŕbu, keď nás naše myšlienky ťažia a my ich potrebujeme zmeniť na slová a vypustiť ich von, aby vyleteli ako vtáčatá väznené v klietke. Ten niekto, kto tu pre nás v takýchto prípadoch je, sa nazýva priateľ. Je to človek vzácny a mali by sme si ho vážiť. A práve preto mu byť tou istou oporou, čo on je pre nás. Stáť pri ňom, keď to potrebuje, nezradiť, nesklamať jeho dôveru. A hlavne byť k nemu úprimný. Mať svoje srdce otvorené, nebáť sa ukázať svoje city. Až potom dôjdeme k pochopeniu pravej podstaty priateľstva. Však priateľstvo nie je len pre časy nepohody. Priateľstvo je radosť sama o sebe. To, čo nás teší, nadobudne omnoho väčšie rozmery, keď budeme môcť sa s tým podeliť. Preto nebuďme sami. Hľadajme dušu spriaznenú v našich blízkych. Priateľa nie je nutné ďaleko hľadať, možno je pri nás blízko. Dôležité je však nájsť k nemu tú správnu cestu.