Citoslovcia

Citoslovcia

– neplnovýznamový slovný druh. Vyjadrujú city alebo napodobňujú zvuky. Nemá
gramatické kategórie.

rozdelenie citosloviec:

l. podľa typu:

a.) vlastné: vyjadrujú cit – ach, joj, ó, jejéj …

vyjadrujú vôľu – heš, haló, ahoj,
čau, nazdar …

b.) zvukomalebné – napodobňujú reálny zvuk – buch, pich, crrŕ, hav – hav …

ll. rozdelenie podľa pôvodu:

a.) prvotné – nie sú a neboli iným slovným druhom (ach, heš, kikirikí …)

b.) druhotné – môžu byť iným slovným druhom (beda, pomoc, varuj …)

Cvičenie na neohybné slovné druhy