Cvičenie na čislovky 2 – správna odpoveď

 1. štyri stoličky

  s ôsmimi chlapmi

  deväť rokov

  pätnásť dní

  so sedemnástimi kartami

  z dvadsiatich možností

  dvadsaťjeden uchádzačov

  dvadsaťjeden uchádzačom

  s dvadsaťjeden uchádzačmi

  dvadsiatimi piatim pacientom

  päťdesiatdeväť sekúnd

  sedemdesiattri EUR

  sto tridsaťsedem zamestnancov

  s dvesto dvadsiatimi dvoma papiermi

  rok tisíc sedemsto osemdesiatdeväť

  narodil sa v tisíc deväťsto sedemdesiatom siedmom

  štyridsať tisíc obyvateľov

  so štyridsiatimi tisícmi obyvateľmi

  tri milióny voličov

 2. tri – samostatné skloňovanie

  trinásť – vzor päť

  osemdesiatšesť – päť

  sto – mesto

  tisíc – stroj

  milión – dub

  miliarda – žena

 3. Na stole je desať kníh. 

  Vyhral na turnaji už šesťkrát. 

  Môj starý otec má už osemdesiat rokov. 

  Je to trojnásobný víťaz. 

  Dané jedlo sa dá pripraviť na štvoraký spôsob. 

  Stojí to päť Eur. 

Rate this post