Diktáty podľa pravopisného javu

Potrebujete precvičiť pravopis? Poproste rodiča alebo niekoho iného, aby vám pomohol a nadiktoval niektorý z daných textov. Ponúkame vám diktáty vhodné pre rôzne ročníky. Sú rozdelené podľa jednotlivých pravopisných javov, na ktoré sú zamerané.

Máte možnosť vybrať si z diktátov zameraných na: spodobovanie, tvrdé a mäkké spoluhlásky, vybrané slová, veľké a malé písmená, písanie čiarky vo vete, ale aj na: podstatné mená, prídavné mená a číslovky.

Nech sa páči vyberte si!