Doplnok

6.) doplnok – je rozvíjací vetný člen,
ktorý naraz rozvíja dva vetné členy – podmet a prísudok alebo predmet
a prísudok

rozdelenie:

a.) podmetový – rozvíja podmet a prísudok; Jano dobehol prvý.

otázka: Ako Jano dobehol? (ako? + podmet + prísudok)

poznámka: prídavné meno prvý
vo funkcii doplnku má platnosť len počas trvania činnosti slovesa. Vo vete –
Uplakané dieťa zaspalo. – je vlastnosť vyjadrená prídavným menom trvalá. Dieťa
mohlo byť uplakané aj niekoľko dní (prívlastok). Vo vete –
Dieťa zaspalo uplakané.
– bolo dieťa uplakané len počas zaspávania (doplnok)

b.) predmetový – rozvíja zároveň predmet a prísudok; Otca
zvolili za poslanca.

otázka: Za koho otca zvolili? (Za koho? + predmet + prísudok)