NÁUČNÁ LITERATÚRA

Literatúra faktu

Náučná literatúra alebo literatúra faktu je literárne dielo, ktoré nie je fiktívnym príbehom vymysleným autorom ale ide o spracované fakty, ktoré sú vedecky overené. Jej úlohou je poučiť verejnosť o získaných poznatkoch v určitom vedeckom obore.

Matúš Kučera: Konštantín a Metod

Vojtech Zamarovský: „Slová, slová..“

Jana Skladaná: Slová z hlbín dávnych vekov

V. Ferko, A. Ferko: Ako divé husi

Erik Newth: Všetko sa skladá z atómov

Milan Augustín: Prvá meď v Egypte

Ludvík Souček: Drakulova rehabilitácia sa zamieta

Encyklopédia

Slovo gréckeho pôvodu enkyklopaideia – súbor všetkých znalostí. Je to slovníkový typ literárneho diela, obsahuje poznatky z určitej oblasti, ktoré sú abecedne alebo ináč systematicky usporiadané.

Encyklopédia jazykovedy

Encyklopédia prírody

Kniha 5000 zaujímavostí o svete

Esej

Ide o literárne dielo, kde autor spracoval úvahu nad nejakou aktuálnou témou, pričom pri stvárnení danej témy okrem použitia vlastných subjektívnych názorov sa opiera aj o fakty objektívneho charakteru.

Jozef Resch: Grécka kultúra v našom jazyku

Vladimír Mináč: Ján Botto

Milan Rúfus: Prosba k dospelým

Dalimír Hajko: Domov