Informačný

Informačný slohový postup – slúži na sprostredkovanie informácií. Kladie dôraz na fakty. Poradie jednotlivých častí textu sa môže meniť bez straty zmyslu. Uplatňuje sa hlavne: v administratívnom, publicistickom a hovorovom štýle.