Vybrané slová

Vybrané slová po B

by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (existovať), bývať, byt, príbytok, nábytok, dobytok, kobyla, býk, byvol, obyčaj, obyčajný, bylina, dobyť (zmocniť sa), odbyt, bytosť, bývalý, úbytok, prebytok, zbytočný

Najčastejšie odvodené slová

bydlo (miesto, kde sa býva), bývanie, bydlisko, ubytovanie, zbytok, bytostne

Pozor na podobnosť slov:

bydlo (miesto, kde sa býva) – bidlo (vtáčie bidlo)

byť (existovať) – biť (udierať)

dobyť (zmocniť sa) – dobiť (niekoho dobiť palicou)

Najčastejšie slová s mäkkým i/í po B

biť (udierať), bitka, nabiť, nabíjačka, bič, bizón, bižutéria, obilie, násobilka, rozbiť, obidvaja, slabika, gombík, bicykel, kabinet, karabína, slabina, štrbina, krabica

 

Vybrané slová po M

my, mykať sa, mýliť sa, myslieť, umývať sa, mydlo, myš, šmýkať sa, žmýkať, hmyz, priemysel, Myjava, mýto, mys, priesmyk, zamykať, hmýriť sa, zmysel, pomyje

Najčastejšie odvodené slová

myšlienka, myseľ, mysliteľ, umytý, umývadlo, šmyk, omyl, pomykov

Pozor na podobnosť slov:

mys (výbežok do mora) – miss (oslovenie)

mykať sa – mihať (pred očami)

Najčastejšie slová s mäkkým i/í po M

misa, milovať, Milka, Miroslav, Michal, milý, mihať, mikrofón, mikroskop, milión, miliarda, míľa, milosť, mimika, mimo, minerálka, minca, minulosť, minister, minúť, minúta, misia, mizerný, mína, Kamila, keramika, samica, Dobromil, zmiznúť, migrovať, admirál

Vybrané slová po P

pýcha, pýtať sa, pýriť sa, pýr (tráva), pysk (papuľa), kopyto, pykať, prepych, pytliak, dopyt, pyré, pyžamo

Najčastejšie odvodené slová

pýšiť sa, pyšný, pytač, opýtať sa, zapýriť sa, pytliačiť

Pozor na podobnosť slov:

pysk (papuľa) – pisk (zvuk)

prepych (bohatstvo) – prepichnúť (niečo ihlou)

Najčastejšie slová s mäkkým i/í po P

piť, pitný, pichať, píla, pískať, píšťala, pijavica, pilník, pilot, pištoľ, písať, písomka, písmeno, pirát, pitva, pivo, pizza, piškóta, skupina, opica, opilec, krupica, pitvor, pivnica, kapitán

 

Vybrané slová po R

ryba, rýchly, ryť (do zeme), rýpať, ryčať, kryť, hrýzť, koryto, korytnačka, strýc, ryža, bryndza, rys (zviera), rys (nákres), rýdzi, rýdzik, brýzgať, rytier, trýzniť, rým (v básni), Korytnica, Torysa, ryha, kryha, poryv, úryvok, ryšavý, prýštiť, trysk, kryštál, rýľ, rytmus

Najčastejšie odvodené slová

rybár, rýchlosť, rýchlik, rypák, rýľovať, hryzadlá, skryť sa, ukryť, prikryť, rysovať, trýzniteľ, rytmický, stryná, ryžový, bryndzový, rýmovať sa

Pozor na podobnosť slov:

ryža – rizoto

rým (v básni) – Rím (mesto)

kryštál (kameň) – krištáľ (krištáľovo čistá voda)

Najčastejšie slová s mäkkým i/í po R

Rím, rímsa, risk, ríša, rituál, rival, riziko, skriňa, krivý, kríž, pri, priložiť, prikázanie, pričiniť sa, príčina, pričňa, krík, krik, kričať, krívať, Kristus, príbeh, príhovor, príkaz, kríza, princ, princezná

 

Vybrané slová po S

syn, syr, sýty, sypať, sýkorka, sychravý, syseľ, syčať, sykať, vysychať, osýpky

Najčastejšie odvodené slová

syrový, nasýtiť, sypký, nasypať, vysypať, posypaný

Pozor na podobnosť slov:

syčať (had) – sipieť (hus)

Najčastejšie slová s mäkkým i/í po S

sito, sirota, silón, signál, sila, síra, sirup, sivý, Sitno, klasika, lasica

Vybrané slová po V

vysoký, zvyk, vy, vykať, výr (sova), vyť (vlk vyje), vy (predpona),  výskať, vyžla, vydra, vyhňa, výsosť, zvyšok, výskyt, výživa, výťah, výraz, vyučovanie, výskum, výpočet, vyrážka, výstava

Najčastejšie odvodené slová

výška, zvyknúť si, vykanie, zavýjať, zvyšný, vyskytovať sa, výživný, výrazný, vypočítať, výskumný, výstavný

Pozor na podobnosť slov:

výr (sova) – vír (vodný, vzdušný)

vyť (vlk vyje) – viť (vence)

Najčastejšie slová s mäkkým i/í po V

visieť, vidieť, vina, víťaz, vila, víla, víchrica, vinica, víno, víriť, vírus, vítať, vitálny, vitamín, vitrína, vízia, slivovica

 

Vybrané slová po Z

jazyk, nazývať sa, ozývať, prezývať, pozývať, vyzývať, vzývať

Najčastejšie odvodené slová

jazykový, jazýček, prezývka

Najčastejšie slová s mäkkým i/í po Z

zima, zisk, zips, zinok, zistiť, zištný, zívať, Zita, Zina, meluzína, muzika

Slová, v ktorých po písmenku L píšeme y

lyko, lysý, lýtko, lyžica, mlyn, plyn, plytký, slýchať, lyže, pomaly, plyš, blýskať sa, vzlykať, lýra, lyrika, lýceum, oplývať, plynúť, splývať, zlyhať

Najčastejšie odvodené slová

lyžička, mlynár, plynový, plynár, lyžovať, pomalý, plyšový

Najčastejšie slová s mäkkým i/í po L

lízať, lipa, list, blízko, blikať, literatúra, liga, lichotiť, likér, líška, lišajník, linoleum, linka, likvidovať, mulica, polica, ulica, Skalica, slivka, slimák