Odpoveď na cvičenie na vety a súvetia

1. Správna odpoveď:

Kúpili knihy, zožity a ostatné pomôcky. – dvojčlenná, neúplna, rozvitá

Potraviny. – jednočlenná, neslovesná, holá

Veľmi ma to mrzí. – dvojčlenná, úplná, rozvitá

Celý deň husto snežilo.- jednočlenná, slovesná, rozvitá

Brat, sestra a jej kamarátka boli včera v kine na premiére nového filmu. – dvojčlenná, úplna, rozvitá

Prešovský kraj. – jednočlenná, neslovesná, rozvitá

Liptovské Revúce. – jednočlenná, neslovesná, holá

Zanedlho sa zotmelo.- jednočlenná, slovesná, rozvitá

Jozef jej ukázal znamenie.- dvojčlenná, úplna, rozvitá

Celú noc som nespal. – dvojčlenná, neúplna, rozvitá

Neprišiel. – dvojčlenná, neúplna, holá

Pršalo. – jednočlenná, slovesná, holá

Svietilo slnko. – dvojčlenná, úplna, holá

Joj! – jednočlenná, neslovesná, holá

2. Správna odpoveď:

Ešte raz sa pozrel na rodný kraj a vykročil. – príraďovacie súvetie, zlučovacie

Utiekol, lebo sa zľakol. – podraďovacie súvetie, vedľajšia veta príslovková príčiny

Tvár sa mu vyjasnila, ba sa aj usmial. – príraďovacie súvetie, stupňovacie

Pozrela dnu, no nič nevidela. – príraďovacie súvetie, odporovacie

Nielenže sa neučí, ale je aj drzý. – príraďovacie súvetie, stupňovacie

Rozprávala nám príbeh, ktorý na mňa veľmi zapôsobil. – podraďovacie súvetie, vedľajšia veta prívlastková

Napísala mi, aby som ich prišiel navštíviť. – podraďovacie súvetie, vedľajšia veta predmetová

Stretli sme sa tam, kde chodievajú mamy s deťmi. – podraďovacie súvetie, vedľajšia veta príslovková miesta

Stretli sme sa na mieste, kde chodievajú mamy s deťmi.- podraďovacie súvetie, vedľajšia veta prívlastková

Keď prešli pár metrov, les sa stal hustejším.- podraďovacie súvetie, vedľajšia veta príslovková času

Odkiaľ duje vietor, odtiaľ príde dážď.- podraďovacie súvetie, vedľajšia veta príslovková miesta

Jozef jej ukázal, aby mlčala. – podraďovacie súvetie, vedľajšia veta predmetová

Pozrela na mňa, ako keby som jej ublížil.- podraďovacie súvetie, vedľajšia veta príslovková spôsobu

Vial vterík, aký býva len v stepi. – podraďovacie súvetie, vedľajšia veta prívlastková

Alebo povedz niečo rozumné, alebo mlč! – príraďovacie súvetie, vylučovacie

Pôjdeš, či nepôjdeš? – príraďovacie súvetie, vylučovacie

3. Správna odpoveď:

Kiežby prestalo prčať! – želacia, jednočlenná, slovesná, rozvitá

Choď domov! – rozkazovacia, dvojčlenná, neúplna, rozvitá

Ako sa máš? – opytovacia, dvojčlenná, neúplna, holá

Ďakujem, mám sa dobre. – oznamovacie, dvojčlenná, neúplna, holá

Adam sa nebojí.- oznamovacia, dvojčlenná, úplna, holá

Cesta okolo sveta. – oznamovacia, jednočlenná, neslovesná, rozvitá

Poďme sa na to pozrieť! – rozkazovacia, dvojčlenná, neúplna, rozvitá

Kde je tvoj kamarát? – opytovacia, dvojčlenná, úplna, rozvitá

Bojím sa tmy. – oznamovacia, dvojčlenná, neúplna, rozvitá

Prší? – opytovacia, jednočlenná, slovesná, holá

3.5/5 - (77 votes)