Test vetné členy

#1. V ktorej vete sa nenachádza príslovkové určenie miesta?

#2. Vo vete: "Uprostred rozľahlého námestia stojí socha." sa nenachádza...

#3. Vo vete: "Od dojatia sa jej v očiach zjavili slzy." sa nenachádza...

#4. V ktorej vete je prísudok slovesný?

#5. V ktorej vete sa nachádza prístavok?

#6. V ktorej vete sa nachádza príslovkové určenie času?

#7. Ktorá veta obsahuje priamy predmet?

#8. Ktorý vetný člen sa nenachádza v tejto vete: Práve nám ukázal cestu k starobylému hradu.

#9. Ktorý vetný člen sa v tejto vete nenachádza? "Mládenci sa zišli pod starým dubom."

#10. V ktorej vete je podmet vyjadrený?

Hotovo
3.9/5 - (534 votes)