Prísudok

1.) prísudok – je základný vetný člen,
ktorý vyjadruje, čo podmet robí (otec rúbe)
alebo čo sa s ním deje (tráva schne).
Vo vete je vždy nadradeným vetným členom predmetu, príslovkovému určeniu,
doplnku, ktorý zároveň rozvíja aj podmet.

otázka: Čo robí podmet, čo sa s ním deje?

rozdelenie:

a.) slovesný – vyjadrený jednoduchým alebo zloženým slovesným
tvarom: (Otec) sa umýva. (Otec) by chcel umývať.

(vyjadrený plnovýznamovým slovesom – píšem,
čítam, smejem sa
; vyjadrený neplnovýznamovým (pomocným) slovesom +
neurčitkom plnovýznamového slovesa – chcem
písať, musím čítať, môžem sa smiať
)

b.) neslovesný (menný) – vyjadrený kombináciou sponového
slovesa byť, stať sa a podstatným menom (je robotníkom), prídavným menom (je dobrý), zámenom (je taký), číslovkou (je prvý),
príslovkou (je pekne)

Cvičenie na vetné členy