Prísudok

1.) prísudok – je základný vetný člen, ktorý vyjadruje, čo podmet robí (otec rúbe) alebo čo sa        s ním deje (tráva schne).
Vo vete je vždy nadradeným vetným členom predmetu, príslovkovému určeniu, doplnku, ktorý zároveň rozvíja aj podmet.

otázka: Čo robí podmet, čo sa s ním deje?

rozdelenie:

a.) slovesný – vyjadrený jednoduchým alebo zloženým slovesným tvarom:                                (Otec) kosí. (Otec) by chcel kosiť.

  • vyjadrený plnovýznamovým slovesom – píšem, čítam, smejem sa; vyjadrený neplnovýznamovým (pomocným) slovesom + neurčitkom plnovýznamového slovesa – chcem písať, musím čítať, môžem sa smiať.

b.) neslovesný (menný) – vyjadrený kombináciou sponového
slovesa byť, stať sa a podstatným menom (je robotníkom), prídavným menom (je dobrý), zámenom (je taký), číslovkou (je prvý).

Cvičenie na vetné členy