Test vetné členy, prísudok

Test vetné členy, prísudok

 

 Test obsahuje 8 otázok