Test vetné členy, prísudok

#1. V ktorej vete prísudok nie je vyjadrený len slovesom?

#2. V ktorej vete je prísudok vyjadrený pomocným slovesom a prídavným menom?

#3. V ktorej vete je prísudok vyjadrený pomocným slovesom a neurčitkom?

#4. V ktorej vete je prísudok vyjadrený zvukomalebným citoslovcom?

#5. V ktorej vete je prísudok vyjadrený pomocným slovesom a abstraktným podstatným menom?

#6. V ktorej vete je prísudok vyjadrený pomocným slovesom a podstatným menom ženského rodu?

#7. V ktorej vete je prísudok vyjadrený pomocným slovesom a číslovkou?

#8. V ktorej vete zámeno nie je súčasťou prísudku?

#9. V ktorej vete nie je prísudok? Čiže je jednočlenná?

#10. V ktorej vete slovo kosiť nie je súčasťou prísudku?

Hotovo
1.9/5 - (322 votes)