Odpoveď na cvičenie na slovné druhy 2

zámená

mi – osobné, základné

ma, mňa – osobné, základné

ten istý – vymedzovacie

sa – zvratné

to – ukazovacie

jej – osobné, základné

tam – ukazovacie

niektorí – neurčité

moji – osobné, privlastňovacie

nás – osobné, základné

kto – opytovacie

mu – osobné, základné

nášho – osobné, privlastňovacie

všetko – vymedzovacie

nikoho – vymedzovacie

všetci – vymedzovacie

 

číslovky

štyri – určitá, základná

o ôsmej – určitá, radová

mnoho – neurčitá, základná

veľakrát – neurčitá, násobná

raz – určitá, násobná

málo – neurčitá, základná

desať – určitá, základná

tretí – určitá, radová

 

slovesné podstatné meno: športovanie

prechodník: poskakujúc, tlieskajúc

činné príčastie: rozplývajúca sa

trpné príčastie: spomínaný

 

príslovky:

včas – času

neskoro – času

dávno – času

teraz – času

podráždene – spôsobu

vždy – času

vzápätí – času

dobre – spôsobu

svorne – spôsobu

 

predložky

o – jednoduchá

ponad -zložená

nad – jednoduchá

na – jednoduchá

 

spojky

keď – podraďovacia

pretože – podraďovacia

aj keď – priraďovacia

aj tak – priraďovacia

že – podraďovacia

no – priraďovacia

ale – priraďovacia

lebo – podraďovacia

a – priraďovacia

 

častice

asi, samozrejme, až, už, vôbec, ešte, príliš, aspoň, chvalabohu

 

citoslovcia

aha – vôlové

hurá – citové

Rate this post