Archívy autora: stasek

Beletrizovaný životopis – vzor 2

Beletrizovaný životopis – vzor 2

21.  januára 2003 zaznel môj plač po prvý raz. A moja maminka ten plač potom počúvala ešte mnoho krát. Už ako bábätko som bol dosť živý, mamka sa pri mne veľmi nevyspala. No ako ona hovorí, to bolo ešte nič, horšie časy nastali, až som začal behať. To už som jej nedal posedieť. Nebolo plota, nebolo schodov a ani stromu, kde by som sa nesnažil vyšplhať. Ocino často hovorieval: Poslúchaj mamu! No ja viem, že ho tak trochu tešilo, že som taký istý beťár, ako on bývaval. Často sa so mnou hrával, učil ma plávať, korčuľovať, bicyklovať. Obidvaja moji rodičia sú úžasní a som vďačný, že ich mám.

Keď sa narodila moja sestra, bol som trochu sklamaný, že sa s ňou nedá hrať. Niekedy som jej robil zle, keď sa nikto nepozeral. To bolo mojím tajomstvom. A však, čo len trochu vyrástla, už som sa snažil ju čo to naučiť. A musím povedať, že aj keď je to dievča, nedá sa zahanbiť. A pristúpila aj na moje chlapčenské hry na vojakov.

V skôlke sa mi páčilo. Ale ja som sa páčil pani učiteľkám už trochu menej. Sťažovali sa, že neposlúcham. Ja som však nechcel byť zlý, len akosi neviem obsedieť na jednom mieste. A to bolo mojím problémom aj v škole. Ja by som tak rád poznal nové veci, neustále niečo objavoval. Ale sedieť v lavici a byť ticho? Veď to sa nedá.

Ešteže máme telesnú výchovu – môj najobľúbenejší predmet. Tam ma baví všetko, ale najradšej hrávam futbal. Tiež ma celkom zaujíma matematika a niečo aj zo zemepisu. Ešte neviem, čo by som chcel v živote robiť, no prial by som si zamestnanie, kde by som nemusel sedieť, pretože ja som typ človeka, ktorý potrebuje pohyb.

Zásady ochrany osobných údajov

Stránka slovencina.eu zobrazuje reklamy Google AdSense poskytované spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nikdy však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto alebo iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.

Spoločnosť Google (ako dodávateľ) používa na zobrazovanie reklám súbory cookie. Vďaka súboru cookie DART môže spoločnosť Google zobrazovať reklamy užívateľom na základe ich návštev na webových stránkach nachádzajúcich sa na internete.

Súbor cookie DART spoločnosti DoubleClick používa služba Google v reklamách zobrazovaných na webových stránkach účastníkov zobrazujúcich reklamy AdSense pre obsah. Keď užívateľ navštívi webovú stránku účastníka služby AdSense a zobrazí reklamu alebo na ňu klikne, môže byť do prehliadača tohto koncového užívateľa zaslaný súbor cookie. Údaje nazhromaždené z týchto súborov cookie umožňujú účastníkom služby AdSense lepšie poskytovať a spravovať reklamy na svojich stránkach aj v rámci celého internetu.

Prevádzkovateľ, ktorý na svojich stránkach zobrazuje reklamu Google Adsense, nemá s týmto zberom dát nič spoločného. Za zber informácií nesie plnú zodpovednosť spoločnosť Google.

Ak nechcete, aby o vás boli zhromažďované tieto dáta, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie alebo vypnúť JavaScript.

Cvičenie na tvorenie slov

1. S použitím predpôn utvor aspoň tri nové slovesá od slovies: pláva, počítam, pracuj, čistili, bijú

2. Utvor slová ženského rodu od slov: Afričan, predseda, sudca, poslanec, politik, moslim

3. Utvor zdrobneniny aj zveličujúce slová od slov: dom, pes, tráva, víno, konár, včely, dievča

4. Akým spôsobom vznikli tieto slová: stromček, vyletieť, rádioprijímač, Slovnaft, NaCl, vysokohorský, západ, výlet, čítaný, Mudr.

5. Rozdeľ tieto slová na skratky, značky a skratkové slová: Sľuk, napr., atď., SNP, km, JUDr. S, prof. OSN, TANAP

Správna odpoveď

 

Odpoveď na cvičenie na tvorenie slov

1. prepláva, odpláva, zapláva, vypláva

prepočítam, vypočítam, započítam, odpočítam

vypracuj, prepracuj, odpracuj, nepracuj

vyčistili, očistili, prečistili, načistili

zabijú, odbijú, prebijú, pobijú, ubijú

 

2. Afričanka, predsedkyňa, sudkyňa, poslankyňa, politička, moslimka

 

3. domček, domisko, psík/psíček, psisko, trávička, trávisko, vínko/vínečko, vínčisko, konárik, konárisko, včielky, včeliská, dievčatko, dievčisko

 

4. stromček – odvodzovaním, príponou

vyletieť – odvodzovaním, predponou

rádioprijímač – skladaním

Slovnaft – skracovaním, skratkové slovo

NaCl – skracovaním, značka

vysokohorský – skladaním

západ – bezpríponové tvorenie

výlet – bezpríponové vorenie

čítaný – odvodzovaním, príponou

MUDr. – skracovaním, skratka

 

5. Sľuk – skratkové slovo

napr. – skratka

atď. – skratka

SNP – značka

km – značka

JUDr. – skratka

S – značka

prof. – skratka

OSN – značka

TANAP – skratkové slovo

 

Cvičenie na zámená 2

Zámená v slovných spojeniach rozdeľ podľa ich druhu!

tamten chlapec, kto sa bojí?, ukázal na mňa, poradil mu, naši susedia, svojmu psovi, povedz jej, jej oblečenie, každý deň, s mojím otcom, vašim mamám, ten istý kabát, samý kvet, onen sedliak, ostali sami, tí druhí, ktosi spieva, čo robíš?, akýsi chlap, aký je žiak?, zobral si, so svojím sklamaním, ich problémy, popýtal ich, všetci sa rozutekali, nikto neostal, tá napravo, príde niekto?

Správne riešenie

Odpoveď na cvičenie na zámená 2

tamten chlapec – ukazovacie

kto sa bojí? – opytovacie

ukázal na mňa – osobné, základné

poradil mu – osobné, základné

naši susedia – osobné, privlastňovacie

svojmu psovi – zvratné, privlastňovacie

povedz jej – osobné, základné

jej oblečenie – osobné, privlastňovacie

každý deň – vymedzovacie

s mojím otcom – osobné, privlastňovacie

vašim mamám – osobné, privlastňovacie

ten istý kabát – vymedzovacie

samý kvet – vymedzovacie

onen sedliak – ukazovacie

ostali sami – vymedzovacie

druhí – ukazovacie

ktosi spieva – neurčité

čo robíš? – opytovacie

akýsi chlap – neurčité

aký je žiak? – opytovacie

zobral si – zvratné, základné

so svojím sklamaním – zvratné, privlastňovacie

ich problémy – osobné, privlastňovacie

popýtal ich – osobné, základné

všetci sa rozutekali – vymedzovacie

nikto neostal – vymedzovacie

napravo – ukazovacie

príde niekto? – neurčité

Cvičenie na skloňovacie vzory

Urči slovný druh a skloňovacie vzory všetkých ohybných slov!

najstarší člen rodiny, rozhovor s hokejistom, more radosti, tisíci deň, dva týždne v mesiaci, riskantný plán, bystrí výskumníci, visiaci zavinutý obrus, s dvadsiatimi ôsmimi slovami, deviaty pilot, rys je divé zviera, vydrí kožuch, ten istý vírus, dvojnásobný víťaz, v rytierovom meči, žabia kráľovná, diela od Goetheho, ríša vtáctva, ruža v tŕní, ukončenie štúdia na lýceu, kúpele v Piešťanoch a v Korytnici, dedo s vnúčaťom, jarná zeleň, vtáčie bidlo, otroci bití bičom ako býci, sýkorkino hniezdo, o utrpení mláďat, väzeň sediaci v cele, nezmyselnosť mnohých ideí, sympatia a obdiv k huslistovi, s niektorými okuliarmi, Milkine orchidey, kráľovi poddaní, knieža daného územia, tisíce mincí, ležanie na peci, plávanie v štýle prsia

Správna odpoveď

Odpoveď na cvičenie na skloňovacie vzory

najstarší – prídavné meno, cudzí

člen – podstatné meno, chlap

rodiny – podstatné meno, žena

rozhovor – podstatné meno, dub

s hokejistom – podstatné meno, hrdina

more – podstatné meno, srdce

radosti – podstatné meno, kosť

tisíci – číslovka, cudzí

deň – podstatné meno, stroj

dva – číslovka, samostatné skloňovanie

týždne – podstatné meno, stroj

v mesiaci – podstatné meno, stroj

riskantný – prídavné meno, pekný

plán – podstatné meno, dub

bystrí – prídavné meno, pekný

výskumníci – podstatné meno, chlap

visiaci – činné príčastie slovesa, cudzí

zavinutý – trpné príčastie slovesa, pekný

obrus – podstatné meno, dub

s dvadsiatimi ôsmimi – číslovka, päť

slovami – podstatné meno, mesto

deviaty – číslovka, pekný

pilot – podstatné meno, chlap

rys – podstatné meno, dub

divé – prídavné meno, pekný

zviera – podstatné meno, dievča

vydrí – prídavné meno, otcov

kožuch – podstatné meno, dub

ten istý – zámeno, pekný

vírus – podstatné meno, dub

dvojnásobný – číslovka, pekný

víťaz – podstatné meno, chlap

v rytierovom – prídavné meno, otcov

meči – podstatné meno, stroj

žabia – prídavné meno, páví

kráľovná – podstatné meno, gazdiná

diela – podstatné meno, mesto

od Goetheho – podstatné meno, kuli

ríša – podstatné meno, ulica

vtáctva – podstatné meno, mesto

ruža – podstatné meno, ulica

v tŕní – podstatné meno, vysvedčenie

ukončenie – podstatné meno, vysvedčenie

štúdia – podstatné meno, mesto

na lýceu – podstatné meno, mesto

kúpele – podstatné meno, stroj

v Piešťanoch – podstatné meno, dub

v Korytnici – podstatné meno, ulica

dedo – podstatné meno, chlap

s vnúčaťom – podstatné meno, dievča

jarná – prídavné meno, pekný

zeleň – podstatné meno, dlaň

vtáčie – prídavné meno, páví

bidlo – podstatné meno, mesto

otroci – podstatné meno, chlap

bití – trpné príčastie slovesa, pekný

bičom – podstatné meno, stroj

býci – podstatné meno, chlap

sýkorkino – prídavné meno, matkin

hniezdo – podstatné meno, mesto

o utrpení – podstatné meno, vysvedčenie

mláďat – podstatné meno, dievča

väzeň – podstatné meno, chlap

sediaci – činné príčastie slovesa, cudzí

v cele – podstatné meno, žena

nezmyselnosť – podstatné meno, kosť

mnohých – neurčitá číslovka, pekný

ideí – podstatné meno, žena

sympatia – podstatné meno, ulica

obdiv – podstatné meno, dub

k huslistovi – podstatné meno, hrdina

s niektorými – zámeno, pekný

okuliarmi – podstatné meno, stroj

Milkine – prídavné meno, matkin

orchidey – podstatné meno, žena

kráľovi – prídavné meno, otcov

poddaní – spodstatnené prídavné meno, pekný

knieža – podstatné meno, dievča

daného – zámeno, pekný

územia – podstatné meno, vysvedčenie

tisíce – číslovka, stroj

mincí – podstatné meno, ulica

ležanie – slovesné podstatné meno, vysvedčenie

na peci – podstatné meno, dlaň

plávanie – slovesné podstatné meno, vysvedčenie

v štýle – podstatné meno, dub

prsia – podstatné meno, srdce

Pravopisné cvičenie aj s vysvetlením

Doplň i/í, y/ý

cel- t-ždeň, k-slá chuť, v povetr- c-tiť vôňu jar-, zm-selnosť letn-ch noc-, celé dn- aj večer-, po večer- ostali v kuch-ni, v-tali neznám-ch ľudí, v-počet domác-ch v-davkov, zm-ja zas-čala, v-žla zav-la, v-chor rozv-ril prach, v-r dov-dí veľmi ďaleko, známa umelk-ňa, babk-ne kr-k-, p-šn- snob-, predajňa obuv- a textiln-ch v-robkov, not- ľudov-ch piesn-, ukr-té v kufr-, tak- ist- náb-tok,

moj-m zv-kom, daj to svoj-m s-nom, ak-si p-ráti, ktor- z t-chto r-tierov je najv-šší, za siedm-mi horam-, prv- kopec pred nam-, prv- pretekár- sú už v ciel-, trojnásobn- v-ťaz, m-nuli sme všetk- zásob-, ked-si v m-nulosti, utr- si ruk-, zakr- si jazv- na tvár-, medveď zavetr- ľudsk- pach, včel- med, dedov- vnuc- aj vnučk-, od otcov-ch bratov, Katk-ne r-sovacie pomôck-, nepovedz to Andre-, vojna v Kóre-, zaujímavé ide-, b-lingválne g-mnázium, d-skvalifikovaný kvôli zdravotnému r-z-ku,

d-sgrafia je porucha p-sania, z-val od únav-, pr-sne zákon-, z-stiť z-sk našej spoločnost-, dolinam- sa oz-val sestr-n v-z-vav- hlas, nechoď r-chlo, choď pomal-, bl-ska sa veľmi bl-zko, pol-h-stor je vedec rôzn-ch oblast-, mestská pol-klinika, c-toplazma v bunkách, s ôsm-mi k-lami, hudba sedemdesiat-ch rokov, keb- sme boli starš-, chlap- ostal- v motel- sam-, deti sa obliekl- sam-, záhrad- sú teraz sam- kvet, staré mam- boli tomu veľmi rad-, chlapc- rad- hnevajú

Správna odpoveď aj s vysvetlením