Test prídavné mená

#1. Ktorá skupina prídavných mien obsahuje prídavné meno nepatriace do radu?

#2. Ktorá skupina prídavných mien obsahuje prídavné meno nepatriace do radu?

#3. Ktoré z týchto prídavných mien má nepravidelné stupňovanie?

#4. V ktorom slove neplatí rytmické krátenie?

#5. V ktorej vete prídavné meno nie je prívlastkom?

#6. Ktorá z týchto viet neobsahuje prídavné meno?

#7. Ktorá z týchto viet neobsahuje privlastňovacie prídavné meno?

#8. Ktoré z týchto prídavných mien je možné stupňovať?

#9. V ktorej možnosti sú správne určené druh a gramatické kategórie prídavného mena v slovnom spojení: o lesných vílach

#10. Ktorá z týchto viet neobsahuje prídavné meno?

Hotovo
4.1/5 - (1268 votes)