Test podstatné mená

#1. Ktorá skupina slov obsahuje slovo nepatriace do radu?

#2. Ktoré z týchto slov sa neskloňuje podľa vzoru dub?

#3. Ktoré z týchto pomnožných podstatných mien sa skloňuje podľa vzoru žena?

#4. Ktorá skupina slov obsahuje slovo nepatriace do radu?

#5. Ktorá skupina slov obsahuje slovo nepatriace do radu?

#6. V ktorej vete je gramatická chyba?

#7. Ktorá z týchto viet neobsahuje podstatné meno stredného rodu skloňujúce sa podľa vzoru mesto?

#8. Ktorá z týchto viet neobsahuje podstatné meno ženského rodu v nominatíve?

#9. Ktorá skupina slov obsahuje slovo nepatriace do radu?

#10. V ktorej vete je gramatická chyba?

Hotovo
3.2/5 - (647 votes)