Cvičenie na podstatné mená

1. Rozdeľ tieto podstatné mená na konkrétne a abstraktné!

človek, Janko, narodeniny, slávnosť, kniha, šťastie, túžba, dom, zdravie, tráva

 

2. Rozdeľ tieto podstatné mená mužského rodu na neživotné a životné!

Pes, remeselník, botanik, buk, kôň, olej, padák, nôž, futbalista, človek

 

3. Urči pri týchto podstatných menách mužského rodu vzor!

batoh, v oleji, hokejisti, so sudcom, priateľ, strýkovi, v kalendári

 

4. Urči pri týchto podstatných menách ženského rodu vzor!

Vôňa, sieť, fľaša, záhrada, ľúbosť, tma, tyč

 

5. Urči pri týchto podstatných menách stredného rodu vzor!

Pole, pozadie, žriebä, ďasno, múzeum, námestie, vrece

 

Správne odpovede.

Teória – podstatné mená

Test – podstatné mená

Diktát – podstatné mená

 

3.2/5 - (196 votes)