Test z gramatiky a slohu 1

#1. V ktorej vete je pravopisná chyba?

#2. Ktorá z týchto viet je jednoduchá?

#3. "Rodičovská rada sa uskutoční dňa 16. 2. 2022 o 16.00 v triede 7.A." Daná veta je .........

#4. V ktorej vete je slovesno-menný prísudok?

#5. "Z lesa vybehla svorka vlkov." Výraz "z lesa" je ..........

#6. V ktorej vete sa nenachádza častica?

#7. Ktorú z týchto spojok využijeme v podraďovacom súvetí?

#8. V ktorej vete je stavové sloveso?

#9. V ktorej vete sa nenachádza abstraktné podstatne meno?

#10. Čelo na tvári a čelo ako hudobný nástroj sú...

Hotovo
4.4/5 - (157 votes)