Pomnožné podstatné mená

POMNOŽNÉ PODSTATNÉ MENÁ

– majú tvar množného čísla, no pomenúvajú len jednu vec

Pomenúvajú:

– bežné predmety ako: okuliare, nohavice, nožnice, hrable, sane, noviny

– časti tela: ústa, pľúca, prsia, väzy

– abstraktné pojmy: rozpaky, okolky, dostihy

– choroby: kiahne, osýpky

– obdobia: prázdniny, Vianoce, Hromnice

– geografické názvy: Vráble, Tatry, Levice, Nováky, Piešťany

Pri určovaní rodu a vzoru pri pomnožných podstatných menách musíme brať do úvahy, že ide o tvar množného čísla, preto koncovka pomnožného podstatného mena musí byť totožná s nominatívom plurálu daného vzoru.

Napr. slovo Tatry, Nováky sa končí na – y, a tak prichádzajú do úvahy tieto dva vzory: dub a žena /mn.č. duby, ženy/.

Aby sme vzor určili presne musíme pomnožné podstatné meno dať do datívu (komu, čomu) a do lokálu (o kom, o čom): Tatrám, o Tatrách, tu zistíme, že tvary sú totožné so vzorom žena: ženám, o ženách

Pomnožné podstatné meno Tatry sa teda skloňuje podľa vzoru žena.

Pri slove Nováky nám vznikne: Novákom, o Novákoch ako dubom, o duboch, takže Nováky sa skloňujú podľa vzoru dub.

Ak pomnožné podstatné meno končí na -e, napr. okuliare, nožnice… môžu to byť vzory stroj alebo ulica (stroje, ulice). Znova teda slová musíme dať do datívu a do lokálu:

okuliarom, o okuliaroch – strojom, o strojoch – vzor stroj

nožniciam, o nožniciach – uliciam, o uliciach – vzor ulica

Ak sa pomnožné podstatné meno končí na – a, napr. ústa… ide o vzor mesto (mestá)

ústam, o ústach – mestám, o mestách – vzor mesto

V prípade, že sa končí na – ia, napr. prsia… ide o vzor srdce (srdcia)

prsiam, o prsiach – srdciam, o srdciach – vzor srdce

3.1/5 - (292 votes)