Odpovede na cvičenie na zámená

1. Správna odpoveď.

ktosi – neurčité

na mňa – osobné, základné

svojim – zvratné, privlastňovacie

ten istý – vymedzovacie

ma – osobné, základné

voľačo – neurčité

ma – osobné, základné

tá – ukazovacie

kto – opytovacie (vzťažné)

to – ukazovacie

svoj – zvratné, privlastňovacie

k mojim – osobné, privlastňovacie

za ním – osobné, základné

mu – osobné, základné

sám – vymedzovacie

samý – vymedzovacie

ten – ukazovacie

mi – osobné, základné

niečo – neurčité

taký istý – vymedzovacie

môj – osobné, privlastňovacie

všetok – vymedzovacie

nikde – vymedzovacie

nikdy – vymedzovacie

taký – ukazovacie

naši – osobné, privlastňovacie

sami – vymedzovacie

moje – osobné, privlastňovacie

samy – vymedzovacie

s mojím – osobné, privlastňovacie

ich – osobné, základné

všetkým – vymedzovacie

mojim – osobné, privlastňovacie

oni – osobné, základné

takí – ukazovacie

my – osobné, základné

 

2. Správne riešenie!

N ja G odo mňa D mne, mi A mňa, ma L o mne I so mnou

N ty G teba D tebe, ti A teba, ťa L o tebe I s tebou

N on G od neho D jemu, mu A jeho, ho L o ňom I s ním

N ona G od nej D jej A ju L o nej I s ňou

N ono G od neho D jemu A jeho, ho L o ňom I s ním

N my G od nás D nám A nás L o nás I s nami

N vy G od vás D vám A vás L o vás I s vami

N oni G od nich D nim A ich  L o nich I s nimi

 

3. Správne riešenie!

Jednotné číslo N môj pes G môjho psa D môjmu psovi A môjho psa L o mojom psovi I s mojím psom

Množné číslo N moje psy G od mojich psov D mojim psom A moje psy L o mojich psoch I s mojimi psami

 

Jednotné číslo N jeho otec G od jeho otca D jeho otcovi A jeho otca L o jeho otcovi I s jeho otcom

Množné číslo N jeho otcovia G od jeho otcov D jeho otcom A jeho otcov L o jeho otcoch I s jeho otcami

 

Jednotné číslo N jeho dieťa G od jeho dieťaťa D jeho dieťaťu A jeho dieťa L o jeho dieťati I s jeho dieťaťom

Množné číslo N jeho deti G jeho detí D jeho deťom A jeho deti L o jeho deťoch I s jeho deťmi

 

Jednotné číslo N váš dom G od vášho domu D vášmu domu A váš dom L o vašom dome I s vaším domom

Množné číslo N vaše domy G z vašich domov D vašim domom A vaše domy L o vašich domoch I s vašimi domami

 

Jednotné číslo N ich mama G ich mamy D ich mame A ich mamu L o ich mame I s ich mamou

Množné číslo N ich mamy G od ich mám D ich mamám A ich mamy L o ich mamách I s ich mamami

 

Jednotné číslo N svoj sen G svojho sna D svojmu snu A svoj sen L o svojom sne I so svojím snom

Množné číslo N svoje sny G svojich snov D svojim snom A svoje sny  L o svojich snoch I so svojimi snami

3.5/5 - (40 votes)