Odpoveď na cvičenie na zámená 2

tamten chlapec – ukazovacie

kto sa bojí? – opytovacie

ukázal na mňa – osobné, základné

poradil mu – osobné, základné

naši susedia – osobné, privlastňovacie

svojmu psovi – zvratné, privlastňovacie

povedz jej – osobné, základné

jej oblečenie – osobné, privlastňovacie

každý deň – vymedzovacie

s mojím otcom – osobné, privlastňovacie

vašim mamám – osobné, privlastňovacie

ten istý kabát – vymedzovacie

samý kvet – vymedzovacie

onen sedliak – ukazovacie

ostali sami – vymedzovacie

druhí – ukazovacie

ktosi spieva – neurčité

čo robíš? – opytovacie

akýsi chlap – neurčité

aký je žiak? – opytovacie

zobral si – zvratné, základné

so svojím sklamaním – zvratné, privlastňovacie

ich problémy – osobné, privlastňovacie

popýtal ich – osobné, základné

všetci sa rozutekali – vymedzovacie

nikto neostal – vymedzovacie

napravo – ukazovacie

príde niekto? – neurčité

2.1/5 - (15 votes)