Odpovede na cvičenie na slovesá

1. Činnostné: uhryzol, schoval, hovorím, smejú sa, budem maľovať

Stavové: narástol, zbledol, mladne, kvitne

 

2. Správne riešenie!

plnovýznamové: spievať, písať, tancovať, objať

neplnovýznamové: chcieť, ostať, začať, nemusieť

 

3. Správne riešenie:

neurčitok: správať, začať, trénovať

prechodník: spievajúc

činné príčastie: pripravujúca (ženský rod, jednotné číslo, N, cudzia)

trpné príčastie: volané (stredný rod, jednotné číslo, N, pekné)

slovesné podstatné meno: zoznamovaní (stredný rod, jednotné číslo, L, vysvedčenie)

uvítanie (stredný rod, jednotné číslo, A, vysvedčenie)

 

4.

požičal som –1. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid, činný rod

si poskakoval – 3. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid, činný rod

dones – 2. osoba, singulár, prítomný čas, rozkazovací spôsob, dokonavý vid, činný rod

som mohol – 1. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid, činný rod

neexistuje – 3. osoba, singulár, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid, činný rod

sa varí – 3. osoba, singulár, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid, trpný rod

sa pečie – 3. osoba, singulár, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid, trpný rod

požiadala – 3. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid, činný rod

by som zabezpečil – 1. osoba, singulár, prítomný čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid, činný rod

budeme pracovať – 1. osoba, plurál, budúci čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid, činný rod

 

5. Správne riešenie:

Dokonavý vid: odsekol, nasnežilo, napíšem, hodiť, trafil

Nedokonavý vid: rastie, bojí sa, prší, skákať, pracoval

 

Nedokonavý vid: sekal, snežilo, píšem, hádzať, triafal

Dokonavý vid: narastie, naprší, skočiť, vypracoval

 

6. Správne riešenie:

češem sa

češem

budeme plávať

choďte

bol/bola by ležala

poskakujúc

vymaľovaný

2.1/5 - (167 votes)