Cvičenie na prídavné mená

1. Rozdeľ tieto prídavné mená na akostné, vzťahové, živočíšne a privlastňovacie. Pri daných slovách urči vzor.

tetin, psie, veľký, kamenné, líščí, mačacie, mačkin, lekárov, studený, bavlnená, mliečny

 

2. V texte vyhľadaj prídavné mená a urči druh a gramatické kategórie!

Starovekí pisári písali ostrými husími brkami. Čítali sme najdlhšiu Hviezdoslavovu báseň. Medvedia stopa šla rovnobežne s lesným chodníkom. Bol teplý letný večer, a tak sme sa vybrali na krátku prechádzku k morskému pobrežiu.

 

3. Utvor z týchto prídavných mien slová s opačným významom (antonymá)

bohatý, sýty, ostrý, nový, riedky

Správne odpovede

Teória – prídavné mená

Test – prídavné mená

Diktát – prídavné mená

2.5/5 - (1220 votes)