Odpoveď cvičenie na slovné druhy

1. Správna odpoveď:

Pyšní rytieri – podstatné meno, všeobecné, konkrétne, mužský rod, množné číslo, N, chlap

z Bystrice – podstatné meno, vlastné, konkrétne, ženský rod, jednotné číslo, G, ulica

Pred očami – podstatné meno, všeobecné, konkrétne, stredný rod, množné číslo, I, mesto

Na bicykli – podstatné meno, všeobecné, konkrétne, mužský rod, jednotné číslo, L, stroj,

na bicykli – predložka, prvotná, jednoduchá

Cez Donovaly – podstatné meno, vlastné, konkrétne, pomnožné, mužský rod, A, dub,

Riskantná myšlienka – prídavné meno, akostné, ženský rod, jednotné číslo, N, pekná

So syrovými výrobkami – prídavné meno, vzťahové, mužský rod, množné číslo, I, pekný

Na Poschodie – podstatné meno, všeobecné, konkrétne, stredný rod, jednotné číslo, A, vysvedčenie

číslo štyri – číslovka, určitá, základná, množné číslo, N

Vyviezol nás – zámeno, osobné základné, bezrodové, množné číslo, A

svoje – zámeno, zvratné privlastňovacie, stredný rod, jednotné číslo, A

Rozvíril prach – sloveso, činnostné, plnovýznamové, nezvratné, 3. osoba, jednotné číslo, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid, činný rod

Ôsmy deň – číslovka, určitá, radová, mužský rod, jednotné číslo, N, pekný

Rybí tuk – prídavné meno, vzťahové živočíšne, mužský rod, jednotné číslo, A, páví

Naši kamaráti – zámeno, osobné privlastňovacie, mužský rod, množné číslo, N

Skončili ako prví – číslovka, určitá, radová, mužský rod, množné číslo, N, pekný

My sme boli tretí – číslovka, určitá, radová, mužský rod, množné číslo, N, cudzí

My sme boli tretí – zámeno, osobné základné, bezrodové, množné číslo, N

Živia sa rybami -podstatné meno, vlastné, konkrétne, ženský rod, množné číslo, I, žena

Ministrov príchod – prídavné meno, privlastňovacie, mužský rod, jednotné číslo, A, otcov

Katkin úmysel – prídavné meno, privlastňovacie, mužský rod, jednotné číslo, N, matkin

dvadsiatimi dvoma – číslovka, určitá, základná, mužský rod, množné číslo, I, päť

Mihlo sa mi – zámeno, osobné základné, bezrodové, jednotné číslo, D

Pracuje v dielni – podstatné meno, vlastné, konkrétne, ženský rod, jednotné číslo, L, ulica

Hubári nazbierali – sloveso, činnostné, plnovýznamové, nezvratné, 3. osoba, množné číslo, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid, činný rod

hríby aj rýdziky – spojka, priraďovacia

neúnavne hlásili – príslovka, spôsobu

bohužiaľ – častica, hodnotiaca

hav – hav – citoslovce, zvukomalebné

2. Správna odpoveď:

zámená:

mi – osobné, základné

ma, mňa – osobné, základné

ten istý – vymedzovacie

sa – zvratné

to – ukazovacie

jej – osobné, základné

tam – ukazovacie

niektorí – neurčité

moji – osobné, privlastňovacie

nás – osobné, základné

kto – opytovacie

mu – osobné, základné

nášho – osobné, privlastňovacie

všetko – vymedzovacie

nikoho – vymedzovacie

všetci – vymedzovacie

číslovky

štyri – určitá, základná

o ôsmej – určitá, radová

mnoho – neurčitá, základná

veľakrát – neurčitá, násobná

raz – určitá, násobná

málo – neurčitá, základná

desať – určitá, základná

tretí – určitá, radová

slovesné podstatné meno: súťaženie

prechodník: poskakujúc, tlieskajúc

činné príčastie: rozplývajúca sa

trpné príčastie: spomínaný

príslovky:

včas – času

neskoro – času

dávno – času

teraz – času

podráždene – spôsobu

vždy – času

vzápätí – času

dobre – spôsobu

svorne – spôsobu

predložky

o – jednoduchá

ponad -zložená

nad – jednoduchá

na – jednoduchá

spojky

keď – podraďovacia

pretože – podraďovacia

aj keď – priraďovacia

aj tak – priraďovacia

že – podraďovacia

no – priraďovacia

ale – priraďovacia

lebo – podraďovacia

a – priraďovacia

častice

asi, samozrejme, až, už, vôbec, ešte, príliš, aspoň, chvalabohu

citoslovcia

aha – vôlové

hurá – citové

2.2/5 - (49 votes)