Cvičenie na zámená

1. Nájdi v texte všetky zámená a urči ich druh.

Pri aleji ktosi na mňa zapískal. Mykol som celým svojím telom. Ten istý pocit som už zažil. Minule ma tiež voľačo vyľakalo. Trýzni ma tá myšlienka. Neviem, kto to mohol byť. Syseľ zasyčal svoj známy signál. K mojim ušiam sa to dostalo veľmi rýchlo. Hrýzlo ma svedomie, a tak som šiel za ním ospravedlniť sa mu. Zrazu som v moteli celkom sám. Stena bola samý obraz. Ten naľavo pri peci mi niečo pripomínal. Taký istý mal môj strýko z Korytnice. Všetok nábytok bol starobylý. Nikde nikdy som taký nevidel. Naši vedci viedli výskum celkom sami. Moje sestry rady ostávajú pri Toryse samy. S mojím otcom sme ich prišli prekvapiť. Všetkým mojim spolužiakom som požičal rysovacie potreby. Oni nie sú takí usilovní študenti ako my.

 

2. skloňuj osobné základné zámená: ja, ty on, ona, ono, my, vy, oni

 

3. skloňuj slovné spojenia: môj pes, jeho otec, jeho dieťa, váš dom, ich mama, svoj sen

 

Správne odpovede

Teória – zámená

3.5/5 - (464 votes)